ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาชั้นเคลือบแข็งยิ่งยวดของสารประกอบไนไตรด์ของธาตุสามชนิดที่มีโครเมียมเป็นธาตุหลัก เพื่อการประยุกต์กับเครื่องมือช่างอุตสาหกรรม

6 สิงหาคม 2564

 

       เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และคณะ ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาชั้นเคลือบแข็งยิ่งยวดของสารประกอบไนไตรด์ของธาตุสามชนิดที่มีโครเมียมเป็นธาตุหลัก เพื่อการประยุกต์กับเครื่องมือช่างอุตสาหกรรม ประจำปี 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันด์ วิทิตอนันต์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หัวหน้าโครงการวิจัย เป็นผู้นำเสนอ ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Zoom

 

 

จำนวนทั้งหมด 8 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม