ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยอินเตอร์เฟียโรมิเตอร์อะตอมสนามใกล้แบบทาล์บอท-เลา

23 มิถุนายน 2564

 

       เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และคณะ ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยอินเตอร์เฟียโรมิเตอร์อะตอมสนามใกล้แบบทาล์บอท-เลา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สรายุธ เดชะปัญญา ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หัวหน้าโครงการวิจัย เป็นผู้นำเสนอ ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Zoom

 

 

จำนวนทั้งหมด 5 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม