ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยวัสดุอิเล็กโทรแคโลริกสำหรับการระบายความร้อนในยานยนต์ไฟฟ้า

16 กรกฎาคม 2564

 

      เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และคณะ ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยวัสดุอิเล็กโทรแคโลริกสำหรับการระบายความร้อนในยานยนต์ไฟฟ้า โดยมี ผศ. ดร.ชัชชัย พุทซ้อน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวหน้าโครงการวิจัย เป็นผู้นำเสนอ ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Zoom

 

 

จำนวนทั้งหมด 4 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม