ติดตามความก้าวหน้าโครงการนาฬิกาอะตอมเชิงแสงสำหรับมาตรฐานความถี่ของประเทศไทย

3 กันยายน 2564

 

       เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และคณะ ติดตามความก้าวหน้าโครงการนาฬิกาอะตอมเชิงแสงสำหรับมาตรฐานความถี่ของประเทศไทย โดยมี ดร.ธเนศ พฤทธิวรสิน สังกัด Quantum Technology Foundation (Thailand) หัวหน้าโครงการวิจัย เป็นผู้นำเสนอ ผ่านการประชุมออนไลน์ระบบ Zoom

 

 

จำนวนทั้งหมด 5 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม