ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยเครื่องวัดความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกแบบน้ำพุอะตอม

30 กรกฎาคม 2564

 

       เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และคณะ ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการวิจัย เพื่อพบปะหารือหัวหน้าโครงการวิจัยและทีมงานวิจัย โครงการวิจัยเครื่องวัดความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกแบบน้ำพุอะตอม ณ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

จำนวนทั้งหมด 7 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม