งานประชุม The 3rd Particle Physics School in South East Asia ณ ห้องประชุมสัมมนา 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

15 มีนาคม 2557

 

 

        บรรยากาศงานประชุม  The 3rd Particle Physics School in South East Asia ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ High Energy Accelerator Research Organization จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 15 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา 2 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

จำนวนทั้งหมด 16 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม