Satellite Meeting

27 มีนาคม 2557

 

        บรรยากาศงาน Satellite Meeting "Basic Experimental Physics: Where and How do we go from here?" ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์จัดขึ้นในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 - 17.30 น. ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

        โดยมีการร่วมเสวนาย่อย
- เพื่อระดมสมองในการพัฒนา Basic Experimental Physics
- เพื่อค้นหาสาขาวิจัยเชิงการทดลองพื้นฐานที่เหมาะสมและทิศทางการวิจัยที่ควรมุ่งเน้น
- การหาทรัพยากรและทุนวิจัยสนับสนุน

 

 

จำนวนทั้งหมด 18 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม