โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องอบไมโครเวฟสำหรับผลิตผลทางการเกษตร

4 เมษายน 2557

 

 

        บรรยากาศงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เครื่องอบไมโครเวฟสำหรับผลิตผลทางการเกษตร" ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องสัมมนา อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภาคเหนือ

 

 

จำนวนทั้งหมด 38 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม