การบรรยายพิเศษในหัวข้อ The Joy of Physics Research in Thialand แก่คณาจารย์และนักศึกษา ในโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน

10 เมษายน 2557

 

        ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษแก่คณาจารย์และนักศึกษา ในโครงการฝึกงานภาคฤดูร้อน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม ในหัวข้อ "The Joy of Physics Research in Thialand" วันที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุมอาคารวิจัยนิวตรอนพลังงานสูง ศูนย์วิจัยทางฟิสิกส์ของลำอนุภาคและพลาสมา

 

 

จำนวนทั้งหมด 6 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม