งาน “มหกรรมอุดมศึกษา 2557” Thai Higher Education Expo & Conference 2014 : THEC 2014

25 เมษายน 2557

 

        เมื่อวันที่ 23 – 24 เมษายน 2557 ที่ผ่านมาศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้เข้าร่วมงาน “มหกรรมอุดมศึกษา 2557” Thai Higher Education Expo & Conference 2014 : THEC 2014 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษาไทย ภายในงานมีผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจที่ประสบความสำเร็จ และมีการจัดนิทรรศการของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งศูนย์ต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้กำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

 

จำนวนทั้งหมด 0 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม