การเยี่ยมชมสำนักงานกลางศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ในสังกัดศูนย์ฯ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของคณะจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยคณะบุคคลจาก Japan Atomic Energy Agency (JAEA)

25 กรกฎาคม 2557

 

        การเยี่ยมชมสำนักงานกลางศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ในสังกัดศูนย์ฯ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของคณะจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยคณะบุคคลจาก Japan Atomic Energy Agency (JAEA) รวมทั้งหารือเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายบุคลากรทางนิวเคลียร์ร่วมกัน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557

 

 

จำนวนทั้งหมด 21 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม