การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการภายใต้โครงการความร่วมมือวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-จีน ในหัวข้อ Workshop on Ion Beam Biotechnology Applications in Promoting Agricultural Crop Productions

28 กรกฎาคม 2557

 

        การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการภายใต้โครงการความร่วมมือวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-จีน ในหัวข้อWorkshop on Ion Beam Biotechnology Applications in Promoting Agricultural Crop Productions ระหว่างวันที่ 27 - 31 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม อาคารวิจัยนิวตรอนพลังงานสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

จำนวนทั้งหมด 8 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม