การเยี่ยมชมสำนักงานกลางศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ในสังกัดศูนย์ฯ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของคณะจาก สวทช. และประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกัน

31 กรกฎาคม 2557

 

        เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 คณะจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้าเยี่ยมชมสำนักงานกลางศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ในสังกัดศูนย์ฯ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกันเพื่อนำผลผลิตจากการวิจัยและพัฒนานำไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือในเชิงสาธารณประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลกระทบในแง่ดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในลำดับต่อไป

 

 

จำนวนทั้งหมด 1 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม