ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์จัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระหว่างวันที่ 18 -20 สิงหาคม 2557

18 สิงหาคม 2557

 

        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์จัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระหว่างวันที่ 18 -20 สิงหาคม 2557 ณ อาคาร PB2 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้เข้าร่วมงานได้พบกับสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับศูนย์ฯ เช่น ผลงานวิจัยที่น่าสนใจ เกร็ดความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ที่อยู่ใกล้ตัว เป็นต้น ซึ่งงานดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ดังภาพ

 

 

จำนวนทั้งหมด 10 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม