การเยี่ยมชมสำนักงานกลางศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ของคณะจากสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง และธนาคารพัฒนาเอเชีย

5 กันยายน 2557

 

        เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 คณะจากสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง และธนาคารพัฒนาเอเชีย เข้าเยี่ยมชมสำนักงานกลางศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และห้องปฏิบัติการวิจัยต่างๆ ในสังกัดศูนย์ฯ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชุมหารือข้อเสนอโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับหัวหน้าห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของศูนย์ฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบในแง่ดีต่อการพัฒนางานวิจัยของประเทศในลำดับต่อไป

 

 

จำนวนทั้งหมด 20 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม