ผู้อำนวยกา​รศูนย์ความ​เป็นเลิศด้​านฟิสิกส์ ร่วมกับผู้​บริหารและค​ณาจารย์จาก​คณะวิทยาศา​สตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่​ยมชม Centre for Quantum Technologies (CQT)

10 พฤศจิกายน 2557

 

        วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2557 มี่ผ่านมา ศ. (เกียรติคุณ) ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชม Centre for Quantum Technologies (CQT) ที่ National University of Singapore เพื่อทำความรู้จักและเจรจาความร่วมมือที่จะทำวิจัยร่วมกัน โดย CQT เป็นหนึ่งในห้าของ Centres of Excellence ที่รัฐบาลสิงคโปร์ตั้งขึ้นเมื่อปี 2007 โดยใช้งบลงทุนเบื้องต้น 4,800 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 10 ปีแรกของการดำเนินงาน CQT มีนักวิจัยระดับแนวหน้า 88 คน และนักศึกษาปริญญาเอก 58 คน จาก 30 ประเทศทั่วโลก เน้นงานวิจัยทางด้าน fundamental quantum physics กว่า 90%

 

 

จำนวนทั้งหมด 4 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม