คุณมานพ ธรรมสิริอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยพลาสมาไบโอและพลังงานสะอาด

8 ธันวาคม 2557

 

        ในวันจันทร์ ที่ 8 ธันวาคม 2557 คุณมานพ ธรรมสิริอนันต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาไมโครชิฟเทคโนโลยีตัวตรวจจับชนิดจำแนกความถี่วิทยุ (RFID) ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยพลาสมาไบโอและพลังงานสะอาด ศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและลำอนุภาค เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือและการทำวิจัยร่วมกันในอนาคต เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคเอกชน รวมทั้งปรึกษาความเป็นไปได้ในส่วนของการพัฒนาบุคลากรทางด้านฟิสิกส์ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฟิสิกส์ของพลาสมาและลำอนุภาค ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ให้การต้อนรับในครั้งนี้

 

        คุณมานพ ได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการวิจัยร่วมกันทางด้านอุปกรณ์ไมโครชิป โดยมุ่งความสนใจกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องโฟกัสไอออนบีม (Focused Ion Beam : FIB) นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมเครื่องโฟกัสไอออนบีม ภายใต้การดูแลของศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งคุณมานพได้ให้ความสนใจอย่างยิ่งในการพัฒนางานวิจัยร่วมกัน เพื่อสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งทางการวิจัยร่วมกับภาคเอกชนของประเทศไทย

 

 

จำนวนทั้งหมด 8 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม