การประชุมใหญ่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ณ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 21 มีนาคม 2556

22 มีนาคม 2556

 

การประชุมใหญ่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ณ ห้องประชุม1 (PB2-102) ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 21 มีนาคม 2556

 

 

จำนวนทั้งหมด 0 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม