ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ร่วมโครงการ Research Talk ในหัวข้อเรื่อง “การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ” ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

20 มกราคม 2558

 

        วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้รับเชิญจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ให้เข้าร่วมโครงการ Research Talk ในหัวข้อเรื่อง “การจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ” ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร. ถิรพัฒน์ วิลัยทองได้เป็นวิทยากรให้ความรู้และประสบการณ์ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

 

 

จำนวนทั้งหมด 2 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม