Prof. Dr.Eun Ha Choi และคณะเข้าเยี่ยมชมสำนักงานกลางศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

20 กุมภาพันธ์ 2558

 

        เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 Prof. Dr.Eun Ha Choi, director of Plasma Bioscience Research Center (PBRC), Kwangwoon University และคณะเข้าเยี่ยมชมสำนักงานกลางศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และได้ปรึกษาหารือด้านความร่วมมือระหว่างกัน โดยผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ให้การต้อนรับ

 

 

จำนวนทั้งหมด 4 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม