ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เข้าพบหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 17 มีนาคม 2558

17 มีนาคม 2558

 

        วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ได้เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.เทพอักษร เพ็งพันธ์ (หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โครงการเพื่อการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ในระยะที่ 2 ด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับโปรแกรมวิจัยในระยะที่ 2 ของศูนย์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยด้านฟิสิกส์ของประเทศ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การผลิตงานวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญของศูนย์ฯ

 

 

จำนวนทั้งหมด 6 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม