บรรยากาศงานสัมมนา เรื่อง วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกโครงสร้างนาโนฟิล์มบาง

31 มีนาคม 2558

 

          บรรยากาศงานสัมมนา เรื่อง "วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกโครงสร้างนาโนฟิล์มบาง" (Thin-Film Nanostructured Thermoelectric Materials) ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 103 ขั้น 1 อาคารโยธี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร

 

 

จำนวนทั้งหมด 21 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม