บรรยากาศงานสัมมนา เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีอินเตอร์เฟียร์โรเมทรีเชิงอะตอม

7 เมษายน 2558

 

          บรรยากาศงานสัมมนา เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีอินเตอร์เฟียร์โรเมทรีเชิงอะตอม ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2558 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

จำนวนทั้งหมด 14 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม