งาน Northern Food Valley 2013 ระหว่างวันที่ 31ก.ค.- 4 ส.ค.56 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

6 สิงหาคม 2556

 

งาน Northern Food Valley 2013 ระหว่างวันที่ 31ก.ค.- 4 ส.ค.56 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 

 

 

จำนวนทั้งหมด 18 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม