คณะจาก บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

11 พฤษภาคม 2558

 

               เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายลิขสิทธิ์ สินธุไสย นักวิจัยอาวุโส สำนักวิจัยและพัฒนาของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และคณะ  เข้าเยี่ยมชมสำนักงานกลางศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และห้องปฏิบัติการวิจัยต่าง ๆ ในสังกัดศูนย์ฯ ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และพบปะกับผู้อำนวยการศูนย์ฯ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ Collaoration project ร่วมกับทางศูนย์ฯ ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ชนิด Ultra High Molecular Weight Polyethylene Powder (UHMWPE Powder) 
  

 

 

จำนวนทั้งหมด 14 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม