บรรยากาศงาน Siam Physics Congress 2015 (SPC2015) และงานประชุมประจำปีศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ 2558

25 พฤษภาคม 2558

 

              ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ร่วมงาน Siam Physics Congress 2015 (SPC2015) ในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมโซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ โดยในงานมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ สร้างเครือข่าย/ความร่วมมือทางวิชาการของบุคลากรทางด้านฟิสิกส์และเทคโนโลยีตลอดรวมถึงศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
               และในโอกาสเดียวกันนี้ ทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้จัดงานประชุมประจำปี 2558 เรื่อง "Consultant Meeting on 2nd Phase Research Programme of Thep Center" ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเดียวกันนี้ โดยภายในงานประชุมดังกล่าวมีการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ในระยะที่ 2, การบรรยายเกี่ยวกับ Franco-Thai Programme ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ดำเนินงานภายใต้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, การบรรยายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาด้านเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอุบัติใหม่ โดยวิทยากรจากสถาบัน Grenoble Institute of Technology ประเทศฝรั่งเศส และ consultant meeting เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในเชิงลึกตามโปรแกรมวิจัยต่างๆที่นักวิจัยเชี่ยวชาญ 

             นอกจากนั้น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้ร่วมมอบรางวัลห้องปฏิบัติการวิจัยดีเด่นของศูนย์ฯ ในระยะที่ 1 (พ.ศ. 2552-2555) ภายในพิธีปิดงานประชุม SPC 2015 ด้วย โดยห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์ฯ ที่ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการวิจัยดีเด่น ได้แก่
           1. ห้องปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
           2. ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านลำไอออนและการประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            3. ห้องปฏิบัติการวิจัยจักรวาลวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

จำนวนทั้งหมด 44 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม