Consultant Meeting on Thin-film Thermoelectric Materials ครั้งที่ 3

23 มิถุนายน 2558

 

                 บรรยากาศงานสัมมนา Consultant Meeting on Thin-film Thermoelectric Materials ครั้งที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

 

 

จำนวนทั้งหมด 6 ภาพ

 

กลับหน้าหลัก | ไปหน้าข่าวกิจกรรม