กรอกข้อมูลนักฟิสิกส์ / นักวิจัย

 1. กรอกข้อมูลแบบ online << Click >>

  ระบบจัดการฐานข้อมูลนักวิจัย (ThEP Researcher Database Management System)

  สามารถขอ username และ password สำหรับเข้าสู่ระบบเพื่อกรอกข้อมูลแบบ online

  โดยติดต่อผู้ดูแลระบบ: ธนพล สุประดิษฐ์พงศ์
  Email: thanapol@thep-center.org
  โทรศัพท์: 053-942-650-3 ต่อ 107
  โทรศัพท์มือถือ: 089-191-6601
  โทรสาร (FAX): 053-222774
  หมายเหตุ หากต้องการความรวดเร็ว ให้ส่งชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมอีเมลที่ติดต่อได้ มายังอีเมล thanapol@thep-center.org แล้วผู้ดูแลระบบจะส่ง username และ password ให้ท่านทางอีเมล ภายใน 1 - 2 วันทำการ

   

 2. กรอกข้อมูลแบบ offline

  หากท่านไม่สะดวกกรอกข้อมูลแบบ online สามารถกรอกข้อมูลแบบ offline แทนได้
  โดยดาวน์โหลดเอกสาร แบบฟอร์มข้อมูลนักฟิสิกส์ / นักวิจัย (ThEP-CV-01) << Click เพื่อดาวน์โหลด >> เพื่อนำไปกรอกข้อมูล
  เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้ส่งมาที่
  Email: thanapol@thep-center.org
  หรือ โทรสาร (FAX): 053-222774
  หรือ ทางไปรษณีย์: ธนพล สุประดิษฐ์พงศ์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ตู้ ปณ.70 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50202