ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

4 ธันวาคม 2558

 

          ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวดออกตราสัญลักษณ์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ชิงเงินรางวัล จำนวน 20,000บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 

 

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

 

รางวัลชนะเลิศ : 1 รางวัล เงินจำนวน 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร

 

ระยะเวลาส่งผลงาน : สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 (โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

 

ประกาศผู้ชนะเลิศ : ทางเว็บไซต์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ วันที่ 21 มีนาคม 2559 (ระยะเวลาดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

 

กติกาการเข้าร่วมประกวด

 

       คุณสมบัติของผู้ร่วมประกวด
       นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

 

       หลักเกณฑ์การประกวด

1.    ตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องมีความสวยงามทางศิลปะ และชัดเจน 

2.    ต้องมีส่วนประกอบของความเป็นไทย โดยไม่เสียความเป็นสากลทางฟิสิกส์ในเวลาเดียวกัน

3.    จะต้องมีอักษรย่อของศูนย์ฯ คือคำว่า "ThEP" เป็นส่วนหนึ่งของโลโก้

4.    ควรมีสีแดง ดำ และทอง ซึ่งเป็นสีประจำองค์กร เป็นส่วนหนึ่งของแบบแต่อนุญาตให้มีสี อื่น ๆ ได้

5.    จะต้องสะท้อนถึงความเป็นผู้นำในความเป็นเลิศทางฟิสิกส์ในภูมิภาคอาเซียนของศูนย์ฯ

6.   จะต้องสื่อให้เห็นถึงการให้ความสำคัญในการพัฒนาคน และความสำคัญของการเรียนรู้อย่างไม่หยุดหย่อน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งในการเรียนรู้ทางฟิสิกส์

7.    โลโก้เป็นภาพวาด หรือภาพที่ผลิตและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมใดออกแบบก็ได้ แล้วแปลงไฟล์เป็น JPG และ PNG

8.   ผู้ส่งผลงานจะต้องส่งคำอธิบายแนวคิดและความหมายของผลงานมาด้วย ความยาวไม่เกิน 4 บรรทัด

9.   สามารถส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 2 แบบ

10.  ห้ามลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานหรือองค์กรอื่น หากตรวจพบ ผลงานนั้นจะถูกตัดสิทธิ์

11.   ผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่อื่นใดมาก่อน

12.  ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ โดยสามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม เพื่อสามารถนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ได้จริง

13.  หากไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ จะไม่มีการประกาศผู้รับรางวัล ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

 

       สิ่งที่ต้องจัดส่ง

1.  ส่งผลงานในรูปแบบภาพวาด / ภาพพิมพ์บนกระดาษพื้นขาวขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น / 1 ผลงาน โดยต้องมีความคมชัดและสมจริง มีขนาดประมาณ 6 x 6 นิ้ว (ปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบของโลโก้)

2.  พร้อมด้วยไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโลโก้ ในรูปแบบนามสกุล JPG และ PNG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI

3.  ใบสมัครจำนวน 1 ชุด / 1 ผลงาน (ใบสมัครดังแนบ หรือ ดูที่เว็บไซต์ของศูนย์ฯ)

4.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรนิสิต / นักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

                    ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ตู้ ปณ.70 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50202 

                    โทร 053-942650 หรือ 086-4288048

 

 

สนใจ download ใบสมัคร ได้ที่นี่ => Download

 

 

บทความย้อนหลัง

เครื่องช่วยหายใจ (ventilator) สำหรับสู้ภัยโควิด-19 มีหลักการทำงานอย่างไร


หน้ากากผ้า


ฟิสิกส์ของการผัดข้าวผัด


ภาวะโลกร้อน: มุมมองเชิงฟิสิกส์


สนามแม่เหล็กโลก – สลับขั้ว?


ไฟฟ้ากับแมลง


กราฟีน : วัสดุมหัศจรรย์ประโยชน์อนันต์


การกำจัดขยะด้วยพลาสมาร้อน


คาร์บอน-14


ดวงอาทิตย์กับกลศาสตร์ควอนตัม


กลศาสตร์ควอนตัมในชีวิตประจำวัน


การบำบัดรักษาด้วยลำอนุภาคโปรตอน (Proton Therapy)


เรื่องของหลอดไส้


เตาอบไมโครเวฟ


เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารอบตัวเราที่ชื่อว่าไวฟาย (WiFi)


ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์


ฟิล์มกันความร้อนติดรถยนต์


ฟิสิกส์ของรถจักรยาน


วิธีคลายร้อนให้เมือง


ทำไมคนเราถึงเดินแกว่งมือ


แอลอีดีความเข้มสูง (High Brightness LED)


บทความทั้งหมด