จำนวนผู้เข้าชม: 124,114 ครั้ง

ข่าววิชาการจากเครือข่าย

แบบจำลองความเป็นพิษของวัสดุนาโน : วัสดุนาโนสามารถดัดแปลงดีเอ็นเอโดยตรง และชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ได้

จากพัฒนาการที่รวดเร็วอย่างมีนัยสำคัญ จากความก้าวหน้าและผลประโยชน์ที่ได้รับจากวัสดุนาโน (nanomaterials) และเทคโนโลยีนาโน (Nanotechnology) ส่งผลให้ความเป็นพิษของวัสดุนาโนเริ่มถูกนำมาศึกษาวิจัย จนเกิดมีวิชาใหม่ขึ้นที่ชื่อว่า Nanotoxicology ... อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม

บรรยากาศงานนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2560 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ณ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ... อ่านต่อ

ข่าวพิเศษ

ทีมวิจัยไทย สหรัฐ และญี่ปุ่นพบหลักฐานการดำรงอยู่ของ nonreciprocal magnons เป็นครั้งแรก

ทีมนักวิจัยจากประเทศไทย สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ซึ่งมีรองศาสตราจารย์ ดร. กิตติวิทย์ มาแทน จากภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหัวหน้าโครงการ ประสบความสำเร็จในการทดลองค้นพบปรากฏการณ์ใหม่ของคลื่นสปินในวัสดุแม่เหล็กกลุ่มแอนติเฟร์โรแมกเนตที่ไม่มีสมมาตรการผกผัน ... อ่านต่อ

ฟิสิกส์อุตสาหกรรม /นวัตกรรมฐานฟิสิกส์

รถยนต์ไฟฟ้ากับระบบทำความเย็นแบบใหม่

ประสิทธิภาพ ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงทางพลังงานเป็นโจทย์หลักที่จะกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต รถยนต์หรือยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า (electric vehicle หรือ EV) ตอบโจทย์ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ... อ่านต่อ

ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน

การบำบัดรักษาด้วยลำอนุภาคโปรตอน (Proton Therapy)

ณ ปัจจุบันนี้ วิทยาการและเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้นมาก หลังปีพ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จะมีวิธีบำบัดรักษามะเร็งแบบใหม่เกิดขึ้นในประเทศไทย และจะเป็นแห่งแรกของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีศักยภาพมากกว่ารังสีแกมมา รังสีเอกซ์ และลำอนุภาคอิเล็กตรอน ... อ่านต่อ

วีดิทัศน์แนะนำศูนย์ฯ

ฐานข้อมูลนักฟิสิกส์ / นักวิจัย

 

โปรแกรมวิจัยหลัก

 

หน่วยเครื่องมือวิเคราะห์กลาง