จำนวนผู้เข้าชม: 154,618 ครั้ง

ข่าววิชาการจากเครือข่าย

การศึกษาสภาพนำไฟฟ้าเชิงแสงและการสั่นของพลาสมาบนผิวแผ่นแกรฟีนบางสำหรับการเปล่งคลื่นความถี่ย่านเทร่าเฮิรตซ์

แกรฟีน วัสดุที่บางสุดเท่าที่นักวิทยาศาสตร์เคยค้นพบมีโครงสร้างทางกายภาพด้วยการเรียงตัวของคาร์บอนอะตอมลักษณะหกเหลี่ยมคล้ายรังผึ้งแผ่ขยายในระนาบสองมิติจึงทำให้ความหนาของแผ่นแกรฟีนชั้นเดี่ยวมีขนาดเท่ากับอะตอมคาร์บอนนั่นเอง โดยที่คาร์บอนอะตอมแต่ละตัวมีการเชื่อมต่อกับอะตอมข้างเคียงอีกสามอะตอมด้วยพันธะซิกม่า (s-bond) ด้วยการไฮบริดแบบ sp2 ส่งผลให้มีอิเล็กตรอนอิสระในแถบพลังงานนำไฟฟ้า อิเล็กตรอนดังกล่าวประพฤติตัวเป็นอนุภาคที่ปราศจากมวลในการเคลื่อนที่ (Massless Relativistic Particle) ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน-โมเมนตัม (E-k dispersion relation) ของมันจึงเป็นเส้นตรง ... อ่านต่อ

การศึกษาเชิงทฤษฎีของการเปลี่ยนสีของทับทิมและพลอยเนื้ออ่อนเนื่องจากการระดมยิงด้วยลำไอออนไนโตรเจนและออกซิเจน

ปัจจุบันอุตสาหกรรมอัญมณีสร้างรายได้ให้กับชาติเป็นอันดับที่ 3 รองจากอุตสาหกรรมยานยนตร์ ไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกทับทิมหลักของโลก “ทับทิมสยาม” เป็นที่รู้จักและเป็นที่ต้องการอย่างสูงในตลาดโลกจากสีที่แดงเข้ม เป็นประกายและมีเนื้อที่ใส นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีระบบการตรวจสอบและมีสถาบันรับรองคุณภาพของอัญมณี เช่น เพชร ทัมทิม และพลอยเนื้ออ่อนต่าง ๆ โดยสามารถตรวจสอบทราบว่าอัญมณีชิ้นนั้น ๆ ได้ผ่านการปรับปรุงสมบัติมาก่อนหรือไม่ ... อ่านต่อ

 

ข่าวกิจกรรม

ข้าวสายพันธุ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย 4.0 ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้รับความสนใจจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 และสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 นายมนตรี ฉัตรทอง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน การขยายผล “ข้าวสายพันธุ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย 4.0” โดยเทคโนโลยีชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวด้วยลำไอออนพลังงานต่ำที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ... อ่านต่อ

ข่าวพิเศษ

ตัวอย่างความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวด้วยลำไอออนพลังงานต่ำ

การทุ่มเทเวลากว่า 20 ปี พัฒนาสร้างเครื่องเร่งอนุภาคขึ้นเองแบบครบวงจรแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศ เพื่อค้นคว้าวิจัยอันตรกิริยาระหว่างไอออนกับสสาร หนึ่งในโครงการค้นคว้าวิจัยดังกล่าว คือ การระดมยิงลำไอออนพลังงานต่ำไปยังเซลล์ของพืชและแบคทีเรีย ทีมงานที่ประกอบด้วยนักฟิสิกส์และนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ประสบผลสำเร็จในการทำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ระดมยิงด้วยลำไออนมวลหนักเป็นครั้งแรกในโลก ... อ่านต่อ

ฟิสิกส์อุตสาหกรรม /นวัตกรรมฐานฟิสิกส์

Quantum Startup เทคโนโลยีควอนตัมสู่ภาคอุตสาหกรรม

ในปัจจุบัน การพัฒนาองค์ความรู้ทางควอนตัมได้เข้ามามีบทบาทต่อการขับเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก ทั่วโลกได้เล็งเห็นความสำคัญและแต่ละภาคส่วนต่างได้ทุ่มเงินเพื่อพัฒนางานวิจัยทางควอนตัม ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการอนุมัติโครงการ Quantum Initiative ในปีพ.ศ. 2561 เพื่อสนับสนุนงานวิจัยรวมไปถึงการต่อยอดเทคโนโลยีทางควอนตัมเป็นระยะเวลาสิบปีเป็นจำนวนเงินกว่า 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ... อ่านต่อ

ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน /อนาคต

หน้ากากผ้า

มีคำแนะนำว่ามาตรการที่ดีที่สุดสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาด/ติดเชื้อโรคโควิด-19 ก็คือการอยู่กับบ้าน (stay home) แต่ในสังคมปัจจุบันการอยู่บ้านจนกว่าจะค้นพบวัคซีนและผลิตได้จำนวนเพียงพออาจต้องรอนานเป็นปี ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ถึงเวลาหนึ่งผู้คนก็ต้องออกจากบ้านมาทำมาหากิน มาตรการจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตนอกบ้านวันนี้ก็คือทำความสะอาดมืออย่างดีบ่อยๆ, เว้นระยะห่าง social distancing และสวมใส่หน้ากากอนามัย ... อ่านต่อ

 

วีดิทัศน์แนะนำศูนย์ฯ

วีดิทัศน์ข้าวไทยพันธุ์ใหม่

บทความรับเชิญ

 

โปรแกรมวิจัยหลัก

 

หน่วยเครื่องมือวิเคราะห์กลาง

 

 

COMSOL Multiphysics®