จำนวนผู้เข้าชม: 144,708 ครั้ง

ข่าววิชาการจากเครือข่าย

สู่ปีที่ 3 ของโครงการวิจัย “การศึกษาเชิงทฤษฎีของอะตอมริดเบอร์ก อันตรกิริยากับอะตอมสถานะพื้น และการแทรกสอดในสนามภายนอก”

เป็นการดีที่เราจะย้อนรอยประวัติศาสตร์ ให้เห็นถึงภาพรวมทั้งหมดของศาสตร์ที่เรียกว่า “ควอนตัม” แม้ว่าพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์อันจะได้กล่าวถึง จะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานวิจัยชิ้นนี้ แต่ก็เป็นพื้นฐานให้ผู้อ่านได้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยของเรา กับงานวิจัยชั้นแนวหน้าของโลก อีกทั้งเป็นฐานช่วยให้ผู้อ่านมองไปข้างหน้า เพื่อเห็นทิศทางของงานวิจัยต่อไปในอนาคต ... อ่านต่อ

 

ข่าวกิจกรรม

การแถลงข่าวเรื่อง “ข้าวสายพันธุ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย 4.0”

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี ได้ร่วมกันจัดพิธีแถลงข่าวเรื่อง “ข้าวสายพันธุ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย 4.0” และการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการส่งต่อความสำเร็จตามที่สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีได้ทำให้เห็นเป็นตัวอย่าง ... อ่านต่อ

ข่าวพิเศษ

รางวัลเหรียญ Dennis Gabor ประจำปี 2019

ในบรรดารางวัลเหรียญต่างๆ กว่า 20 รางวัล เช่น รางวัลเหรียญ Isaac Newton, รางวัลเหรียญ Michael Faraday, รางวัลเหรียญ Paul Dirac เป็นต้น ที่สถาบันฟิสิกส์แห่งสหราชอาณาจักร (Institute of Physics หรือ IOP) จะมอบให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์เป็นประจำทุกปี รางวัลเหรียญ Dennis Gabor จะมอบให้แก่ผู้ที่มีส่วนอย่างสำคัญในการประยุกต์ใช้ฟิสิกส์เพื่อวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม ... อ่านต่อ

ฟิสิกส์อุตสาหกรรม /นวัตกรรมฐานฟิสิกส์

คอมพิวเตอร์ควอนตัม: นวัตกรรมสุดล้ำที่จะพลิกโฉมธุรกิจและสังคมทศวรรษหน้า

ปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าประโยชน์ของคอมพิวเตอร์มีมหาศาล ทำให้โลกก้าวหน้าขึ้นอย่างมากมาย ความพยายามในการเพิ่มสมรรถนะของคอมพิวเตอร์จึงมีอยู่เสมอ สมรรถนะของคอมพิวเตอร์นั้นดูกันที่ความจุข้อมูลและความเร็วในการคำนวณหรือในการจัดดำเนินการกับข้อมูล ซึ่งขึ้นอยู่กับสมรรถนะของไมโครโปรเซสเซอร์ (microprocessor) อีกที ... อ่านต่อ

ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน /อนาคต

สนามแม่เหล็กโลก – สลับขั้ว?

เมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้วมีการพูดถึงเรื่องสนามแม่เหล็กโลกกำลังจะสลับขั้วกันมากพอสมควร [1-3] ได้ยินข่าวนี้แล้วหลายคนคงกังวลใจ เพราะสนามแม่เหล็กโลกมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกหลายด้าน เพื่อช่วยผ่อนคลายการจินตนาการทางร้ายจนไกลเกินไปจึงอยากจะขอเพิ่มเติมข้อมูลเรื่องสนามแม่เหล็กโลกและเสนอมุมมองอีกด้านหนึ่ง ... อ่านต่อ

 

วีดิทัศน์แนะนำศูนย์ฯ

 

 

 

หน่วยเครื่องมือวิเคราะห์กลาง

 

 

COMSOL Multiphysics®

 

 

ระบบกรอกข้อมูลโครงการวิจัย Online

proposal