จำนวนผู้เข้าชม: 149,437 ครั้ง

ข่าววิชาการจากเครือข่าย

การพัฒนาเทคโนโลยีเซนเซอร์เพื่อการบำบัดมะเร็งด้วยฮาดรอนโดยใช้ความรู้ทางฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาค

มะเร็งเป็นโรคร้ายที่หลายคนรู้จักและเป็นสาเหตุของการตายอันดับต้นๆของประชากรของประเทศไทยและโลก ในปัจจุบันการรักษามะเร็งจะใช้วิธีการรักษาหลักๆคือ การรักษาด้วยวิธีการผ่าตัดนำเซลล์มะเร็งออกเพื่อไม่ให้ลุกลามต่อไป การรักษาด้วยเคมีบำบัด (Chemotherapy) หรือที่เคยได้ยินว่า “คีโม” นั้นคือการใช้ยาเพื่อรักษาหรือควบคุมเซลล์มะเร็งตามอาการที่ปรากฏ แต่ยาที่ใช้ก็ไม่ได้ส่งผลเฉพาะต่อเซลล์มะเร็งเสมอไปอาจเกิดผลกระทบต่อเซลล์ปกติได้ด้วย ... อ่านต่อ

สมบัติต้านทานการเกิดออกซิเดชันของฟิล์มบางแข็งของสารประกอบไนไตรด์

การเคลือบผิว (coating) วัสดุ อุปกรณ์หรือชิ้นงานต่าง ๆ ได้รับความสนใจและนิยมมานานนับทศวรรษ ทั้งนี้การเคลือบผิววัสดุมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสมบัติทางไตรโบโลยี (tribology properties) ให้กับผิวของวัสดุ อุปกรณ์หรือชิ้นงานที่ถูกเคลือบ โดยชั้นเคลือบจะทำหน้าที่เป็นชั้นป้องกันผิว (protective layer) ของวัสดุ อุปกรณ์หรือชิ้นงานที่เป็นวัสดุรองรับ ทำให้มีการวิจัยและการพัฒนาชั้นเคลือบและวิธีการสร้างชั้นเคลือบชนิดต่าง ๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในด้านอุตสาหกรรม ... อ่านต่อ

 

ข่าวกิจกรรม

การเยี่ยมชม และพบปะพูดคุยเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านข้าวพันธุ์กลาย ที่ปรับปรุงพันธุ์ด้วยลำไอออนพลังงานต่ำ

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 นายฉัตรชัย พิริยะประกาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทข้าว ซี.พี.จำกัด และคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมชม และพบปะพูดคุยเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านข้าวพันธุ์กลาย ในการปรับปรุงพันธุ์ด้วยลำไอออนพลังงานต่ำ ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ... อ่านต่อ

ข่าวพิเศษ

การขยายผลข้าวลำไอออน ผ่าน “มช.-ราชบุรีโมเดล” สู่ จ.อุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีกับระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี คุณ สุทิน ชฎาดำ และ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ คุณบัญชา อรุณเขต ในการขยายโครงการ “มช.-ราชบุรีโมเดล” ไปสู่จังหวัดอุตรดิตถ์ ... อ่านต่อ

ฟิสิกส์อุตสาหกรรม /นวัตกรรมฐานฟิสิกส์

โควิด-19 กับบทบาทของฟิสิกส์

โรคโควิด-19 (COVID-19) เริ่มต้นขึ้นที่เมืองอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 มาถึงวันนี้ (7 พฤษภาคม 2563) โรคนี้ได้ระบาดไปแล้ว 6 ใน 7 ทวีป (เหลือแต่เพียงทวีปแอนตาร์กติกา) มีผู้ติดเชื้อรวมกันทั่วโลก 3,822,860 คน และมีผู้เสียชีวิตจากไวรัสตัวนี้ไปแล้วรวม 265,076 คน ... อ่านต่อ

ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน /อนาคต

หน้ากากผ้า

มีคำแนะนำว่ามาตรการที่ดีที่สุดสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาด/ติดเชื้อโรคโควิด-19 ก็คือการอยู่กับบ้าน (stay home) แต่ในสังคมปัจจุบันการอยู่บ้านจนกว่าจะค้นพบวัคซีนและผลิตได้จำนวนเพียงพออาจต้องรอนานเป็นปี ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ถึงเวลาหนึ่งผู้คนก็ต้องออกจากบ้านมาทำมาหากิน มาตรการจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตนอกบ้านวันนี้ก็คือทำความสะอาดมืออย่างดีบ่อยๆ, เว้นระยะห่าง social distancing และสวมใส่หน้ากากอนามัย ... อ่านต่อ

 

วีดิทัศน์แนะนำศูนย์ฯ

วีดิทัศน์ข้าวไทยพันธุ์ใหม่

บทความรับเชิญ

 

โปรแกรมวิจัยหลัก

 

หน่วยเครื่องมือวิเคราะห์กลาง

 

 

COMSOL Multiphysics®