จำนวนผู้เข้าชม: 151,842 ครั้ง

ข่าววิชาการจากเครือข่าย

นาฬิกาอะตอมเชิงแสงสำหรับมาตรฐานความถี่ของประเทศไทย

ตั้งแต่อดีตกาล มนุษย์ใช้วิธีสังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในการบอกเวลา อย่างเช่นการใช้การขึ้นลงของดวงอาทิตย์เป็นตัวบอกเวลาในแต่ละวัน หรือการใช้ตำแหน่งดวงดาวเป็นการบอกเดือนหรือฤดูกาลในแต่ละปี ไม่ช้า มนุษย์ก็ตระหนักว่า การสังเกตสิ่งรอบข้างนั้น ไม่สามารถที่จะบอกเวลาที่แม่นยำเท่าไรนัก ด้วยการเป็นอยู่ของมนุษย์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น มนุษย์ต้องการเครื่องมือที่จะบอกเวลาได้อย่างแม่นยำ ... อ่านต่อ

เลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระ ย่านความถี่เทราเฮิรตซ์และอินฟราเรด ช่วงกลางแบบเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้น

ในปัจจุบันได้มีการนำรังสีอินฟราเรดไปประยุกต์ใช้ในหลายสาขา เช่น เคมี ชีววิทยา วัสดุศาสตร์ การเกษตร อุตสาหกรรมอาหาร การแพทย์ โดยรังสีอินฟราเรดแบ่งออกเป็น 3 ช่วงความถี่ ได้แก่ อินฟราเรดช่วงใกล้ (near infrared; NIR) อินฟราเรดช่วงกลาง (mid infrared; MIR) และอินฟราเรดช่วงไกล (far infrared; FIR) ซึ่งช่วงความถี่ที่นิยมนำไปใช้งานในปัจจุบัน ได้แก่ รังสี MIR ซึ่งมีความยาวคลื่น 2 - 30 ไมโครเมตร และรังสี FIR รวมถึงย่านเทราเฮิรตซ์ (terahertz; THz) ที่มีความยาวคลื่น 0.03 - 3 มิลลิเมตร ... อ่านต่อ

 

ข่าวกิจกรรม

รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ และอธิบดีกรมการข้าวพร้อมคณะ ร่วมรับฟังการบรรยายผลงานวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีไอออนพลังต่ำสำหรับปรับปรุงพันธุ์ข้าว

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ คุณอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าวพร้อมคณะ รับฟังบรรยายผลงานวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีไอออนพลังต่ำสำหรับปรับปรุงพันธุ์ข้าว เพื่อให้ได้ข้าวสายพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพดีและผลผลิตสูง ของทีมนักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ... อ่านต่อ

ข่าวพิเศษ

รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี 2020

จากรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ประจำปี 2020 ที่เพิ่งประกาศไป เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม มาในแนวของ “หลุมดำ” ซึ่งผลการตัดสินรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปีนี้ เป็นของนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 3 ท่าน เป็นการแบ่งรางวัลออกเป็นสองส่วนเท่าๆ กัน ครึ่งหนึ่งมอบให้กับ ศาสตราจารย์โรเจอ เพนโรส (Sir Roger Penrose) สำหรับผลงานบุกเบิกการศึกษาหลุมดำ และอีกครึ่งหนึ่งเป็นรางวัลร่วมให้กับ ศาสตราจารย์ไรน์ฮาร์ด เกนเซล (Reinhard Genzel) และศาสตราจารย์แอนเดรีย เกซ (Andrea Ghez) สำหรับผลงานที่ร่วมกันศึกษาการเคลื่อนที่ของดวงดาวตรงบริเวณใจกลางกาแล็กซีทางช้างเผือก ... อ่านต่อ

ฟิสิกส์อุตสาหกรรม /นวัตกรรมฐานฟิสิกส์

Quantum Startup เทคโนโลยีควอนตัมสู่ภาคอุตสาหกรรม

ในปัจจุบัน การพัฒนาองค์ความรู้ทางควอนตัมได้เข้ามามีบทบาทต่อการขับเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก ทั่วโลกได้เล็งเห็นความสำคัญและแต่ละภาคส่วนต่างได้ทุ่มเงินเพื่อพัฒนางานวิจัยทางควอนตัม ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการอนุมัติโครงการ Quantum Initiative ในปีพ.ศ. 2561 เพื่อสนับสนุนงานวิจัยรวมไปถึงการต่อยอดเทคโนโลยีทางควอนตัมเป็นระยะเวลาสิบปีเป็นจำนวนเงินกว่า 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ... อ่านต่อ

ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน /อนาคต

หน้ากากผ้า

มีคำแนะนำว่ามาตรการที่ดีที่สุดสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาด/ติดเชื้อโรคโควิด-19 ก็คือการอยู่กับบ้าน (stay home) แต่ในสังคมปัจจุบันการอยู่บ้านจนกว่าจะค้นพบวัคซีนและผลิตได้จำนวนเพียงพออาจต้องรอนานเป็นปี ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ถึงเวลาหนึ่งผู้คนก็ต้องออกจากบ้านมาทำมาหากิน มาตรการจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตนอกบ้านวันนี้ก็คือทำความสะอาดมืออย่างดีบ่อยๆ, เว้นระยะห่าง social distancing และสวมใส่หน้ากากอนามัย ... อ่านต่อ

 

วีดิทัศน์แนะนำศูนย์ฯ

วีดิทัศน์ข้าวไทยพันธุ์ใหม่

บทความรับเชิญ

 

โปรแกรมวิจัยหลัก

 

หน่วยเครื่องมือวิเคราะห์กลาง

 

 

COMSOL Multiphysics®