จำนวนผู้เข้าชม: 140,229 ครั้ง

ข่าววิชาการจากเครือข่าย

เศรษฐฟิสิกส์ของการเคลื่อนย้ายแรงงาน

จากความเจริญก้าวหน้าของชุมชนเมือง ก่อให้เกิดการย้ายถิ่นฐานของประชากรจากเขตพื้นที่ชนบทที่เน้นเศรษฐกิจเชิงเกษตรกรรมเข้ามาในเขตเมืองที่เน้นเศรษฐกิจเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้นในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา (พิจารณารูปที่ 1 และ 2) จากข้อมูลเชิงสถิติพบว่าจำนวนประชากรในเมืองใหญ่ทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยในปี พ.ศ. 2561 สหประชาชาติระบุว่า 55% ของประชากรทั้งโลกอาศัยอยู่ในมหานครต่าง ๆ และตัวเลขนี้จะเพิ่มเป็นร้อยละ 68 ภายใน 30 ปีข้างหน้า [1] อนึ่ง ในเขตเมืองเมื่อมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีความหนาแน่นของประชากรมากๆ มักจะพบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ ... อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม

การประชุมประจำปี 2562 ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

ในระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้จัดประชุมประจำปี 2562 ขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างนักฟิสิกส์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างกัน ก่อเกิดความร่วมมือในการใช้ S&T ช่วยเสริมแกร่งและพัฒนาความเข้มแข็งของฟิสิกส์ศึกษาและของเศรษฐกิจฐานความรู้ของประเทศอย่างยั่งยืน ... อ่านต่อ

ข่าวพิเศษ

รางวัลเบรคทรูด้านฟิสิกส์พื้นฐานประจำปี 2562

ปีนี้เป็นครั้งที่ 7 ของ Breakthrough Prizes แล้ว ซึ่งคณะผู้สนับสนุนเงินรางวัลคือกลุ่มมหาเศรษฐีใจบุญประกอบด้วย Sergey Brin (ผู้ร่วมก่อตั้ง Google), Mark Zuckerberg (ผู้ร่วมก่อตั้ง Facebook) และภรรยา (Priscilla Chan), Ma Huateng (ผู้ก่อตั้ง Tencent), Yuri Milner (อดีตนักฟิสิกส์ ปัจจุบันเป็นนักลงทุนด้านเทคโนโลยี) และภรรยา (Julia Milner) และ Anne Wojcicki (ผู้ก่อตั้ง 23andMe) ... อ่านต่อ

ฟิสิกส์อุตสาหกรรม /นวัตกรรมฐานฟิสิกส์

การใช้ S&T พัฒนาเศรษฐกิจของชาติ: ตัวอย่างจากสิงคโปร์

จักรภพอังกฤษได้เริ่มแผ่ขยายการล่าอาณานิคมมาถึงแหลมมลายู เมื่อปี พ.ศ. 2329 เกาะสิงคโปร์ถูก Sir Thomas Stamford Raffles ผนวกเข้าไปอยู่ในอาณัติของอังกฤษเมื่อปีพ.ศ. 2362 โดยถูกใช้เป็นท่าเรือและโกดังของบริษัทอินเดียตะวันออก เมื่อจักรภพอังกฤษกลับมาใหม่ในปีพ.ศ. 2488 หลังญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 เกาะสิงคโปร์ได้รับสถานะเป็นอาณานิคมในพระองค์ (Crown Colony) ... อ่านต่อ

ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน /อนาคต

กราฟีน : วัสดุมหัศจรรย์ประโยชน์อนันต์

ท่านผู้อ่านคงเคยได้ยินเรื่องของวัสดุมหัศจรรย์ที่เรียกกันว่ากราฟีน (graphene) มาได้สักพักแล้ว เพราะถูกค้นพบตั้งแต่เมื่อปีพ.ศ. 2547 และผู้ค้นพบทั้ง 2 ท่านก็ได้รับรางวัลโนเบลไปแล้วเมื่อปีพ.ศ. 2553 ในวันนี้จึงอยากมาดูว่าหลังจากผ่านไป 15 ปี ได้มีการนำกราฟีนไปใช้ประโยชน์ในแง่มุมใดบ้างแล้ว ... อ่านต่อ

วีดิทัศน์แนะนำศูนย์ฯ

 

โปรแกรมวิจัยหลัก

 

หน่วยเครื่องมือวิเคราะห์กลาง

 

 

COMSOL Multiphysics®

 

 

ระบบกรอกข้อมูลโครงการวิจัย Online

proposal