จำนวนผู้เข้าชม: 146,180 ครั้ง

ข่าววิชาการจากเครือข่าย

การเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด CIGS ด้วยโครงสร้างเซลล์แบบแทนเดม Perovskite-CIGS

เมื่อราวๆ ปี พ.ศ. 2382 นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส Alexandre Edmond Becquerel ค้นพบปรากฏการณ์โฟโตโวลตาอิค ที่เกิดขึ้นในขั้วไฟฟ้าที่อยู่ในสารละลายที่นำไฟฟ้าได้เมื่อมีแสงตกกระทบ จนกระทั่งอีกประมาณ 50 ปีต่อมา ในปี พ.ศ. 2426 นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน Charles Fritts ได้สร้างเซลล์แสงอาทิตย์ชิ้นแรกขึ้นจากธาตุเซเลเนียม (Se) และทอง (Au) โดยมีประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน (power conversion efficiency, PCE) เพียง 1% เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจังในช่วงที่มนุษย์มีความต้องการใช้พลังงานมากขึ้นและความตระหนักถึงการที่จะหมดไปของเชื้อเพลิงฟอสซิล ... อ่านต่อ

ความบกพร่องในโลหะออกไซด์

โลหะออกไซด์ (metal oxides) เป็นสารที่ได้รับความสนใจอย่างมากเพื่อนำมาช่วยพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เนื่องจากโลหะออกไซด์มีคุณสมบัติที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น optoelectronic, ferroelectricity, photovoltaic และ photocatalysis นอกจากนี้โลหะออกไซด์บางชนิด อาทิ TiO2 (titanium dioxide), ZnO (zinc oxide) และ SnO2 (tin dioxide) แสดงทั้งคุณสมบัติโปร่งแสงและนำไฟฟ้าได้ดีในเวลาเดียวกัน ทำให้สารเหล่านี้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ... อ่านต่อ

 

ข่าวกิจกรรม

การตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการวิจัยวัสดุเทอร์โมอิเล็กทรอนิกส์ และปรึกษาหารือทางวิชาการกับนักวิจัยในสังกัดศูนย์ฯ

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรยศ อยู่ดี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวิจัยทางฟิสิกส์เพื่ออุตสาหกรรม นำคณะจากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย ดร.วันเฉลิม ชโลธร, Product & Solution Development Department Manager และMr.Pieter Georges Keppens, Head of Group Product and Technical Solution ได้เข้าเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัยภายใต้การการสนับสนุนของศูนย์ฯ ... อ่านต่อ

ข่าวพิเศษ

รางวัลเบรคทรูด้านฟิสิกส์พื้นฐานประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ได้มีการจัดพิธีมอบรางวัล Breakthrough Prizes ขึ้นที่ NASA Ames Research Center ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 8 ของรางวัลนี้ เมื่อนับตั้งแต่เริ่มต้นขึ้นในปีพ.ศ. 2556 คณะมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งรางวัลนี้ (Sergey Brin, Priscilla Chan กับ Mark Zuckerberg, Ma Huateng, Yuri กับ Julia Milner และ Anne Wojcicki) ได้มอบเงินรางวัลให้กับนักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์, คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ... อ่านต่อ

ฟิสิกส์อุตสาหกรรม /นวัตกรรมฐานฟิสิกส์

เทคโนโลยีไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิง: เทคโนโลยีพลังงานสะอาดและยั่งยืน

อารยธรรมของมนุษย์ทั้งปัจจุบันและอนาคตต้องพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าอย่างขาดไม่ได้ ที่ผ่านมาเราผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (แก๊สธรรมชาติ, ถ่านหิน และน้ำมัน) เป็นหลัก เช่นประเทศไทยผลิตไฟฟ้าจากแก๊สธรรมชาติ 61.31%, จากถ่านหิน 22.84% และจากน้ำมัน 0.58% (ข้อมูลปี 2562) ... อ่านต่อ

ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน /อนาคต

ภาวะโลกร้อน: มุมมองเชิงฟิสิกส์

รูปที่ 1 (ซ้าย) เป็นอีกหลักฐานหนึ่งที่ชี้ว่าโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ร้อนขึ้น ยืนยันข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ตรวจพบมาก่อนแล้วว่าธารน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยกำลังหดหาย, พื้นน้ำแข็งขั้วโลกเหนือบางลงและมีพื้นที่หดลง, บนเกาะกรีนแลนด์ทะเลสาบแข็งตัวช้าลง-ฤดูร้อนยาวขึ้นอย่างละ 2 สัปดาห์ ฯลฯ เดิมนั้นอุณหภูมิของดาวเคราะห์สีน้ำเงินแสนสวยดวงนี้พอเหมาะพอดีจนเป็นที่กำเนิดและอยู่อาศัยของสรรพสิ่งมีชีวิตมานับล้านปี แต่ทำไมตอนนี้กลายกลับเป็นสูงขึ้นจนจะส่งผลตรงกันข้ามกับสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น ลองมาดูกันนะครับว่าฟิสิกส์จะพูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไร ... อ่านต่อ

 

วีดิทัศน์แนะนำศูนย์ฯ

 

 

 

หน่วยเครื่องมือวิเคราะห์กลาง

 

 

COMSOL Multiphysics®

 

 

ระบบกรอกข้อมูลโครงการวิจัย Online

proposal