จำนวนผู้เข้าชม: 148,749 ครั้ง

ข่าววิชาการจากเครือข่าย

การศึกษากระบวนการเกิดแผ่นดินไหวจากมุมมองของระบาดวิทยา (Epidemic-Type aftershock sequence, ETAS)

ณ ปัจจุบัน ไวรัส COVID-19 กำลังระบาดอย่างหนัก(pandemic) ไปทั่วทุกมุมโลกและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงมหาศาล โดยนิยามของการระบาด คือ การแพร่กระจายของโรคจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลอื่นที่ตำแหน่งต่าง ๆ การแพร่กระจายดังกล่าวทำให้มีปริมาณผู้ป่วยในแต่ละพื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งสะท้อนออกมาเป็นกราฟแสดงยอดของผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อสะสมในแต่ละพื้นที่ ณ ช่วงเวลาที่เกิดการระบาด ... อ่านต่อ

การพัฒนาตัวทำความเย็นเทอร์โมอิเล็กทริกแบบฟิลม์บางสำหรับระบบปรับอากาศยานยนต์

อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในไทยมีพัฒนาการต่อเนื่องกว่า 50 ปี และมีความสามารถด้านการผลิตสูงสุดในอาเซียน อย่างไรก็ตาม ภาคการผลิตทั่วโลกกำลังเคลื่อนเข้าสู่มิติใหม่ โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการดำเนินงานบนพื้นฐานของอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการผลิตให้มีมูลค่าเพิ่ม ... อ่านต่อ

 

ข่าวกิจกรรม

การเยี่ยมชม และพบปะพูดคุยเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านข้าวพันธุ์กลาย ที่ปรับปรุงพันธุ์ด้วยลำไอออนพลังงานต่ำ

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 นายฉัตรชัย พิริยะประกาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทข้าว ซี.พี.จำกัด และคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมชม และพบปะพูดคุยเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านข้าวพันธุ์กลาย ในการปรับปรุงพันธุ์ด้วยลำไอออนพลังงานต่ำ ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ... อ่านต่อ

ข่าวพิเศษ

การขยายผลข้าวลำไอออน ผ่าน “มช.-ราชบุรีโมเดล” สู่ จ.อุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีกับระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี คุณ สุทิน ชฎาดำ และ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ คุณบัญชา อรุณเขต ในการขยายโครงการ “มช.-ราชบุรีโมเดล” ไปสู่จังหวัดอุตรดิตถ์ ... อ่านต่อ

ฟิสิกส์อุตสาหกรรม /นวัตกรรมฐานฟิสิกส์

โควิด-19 กับบทบาทของฟิสิกส์

โรคโควิด-19 (COVID-19) เริ่มต้นขึ้นที่เมืองอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 มาถึงวันนี้ (7 พฤษภาคม 2563) โรคนี้ได้ระบาดไปแล้ว 6 ใน 7 ทวีป (เหลือแต่เพียงทวีปแอนตาร์กติกา) มีผู้ติดเชื้อรวมกันทั่วโลก 3,822,860 คน และมีผู้เสียชีวิตจากไวรัสตัวนี้ไปแล้วรวม 265,076 คน ... อ่านต่อ

ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน /อนาคต

หน้ากากผ้า

มีคำแนะนำว่ามาตรการที่ดีที่สุดสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาด/ติดเชื้อโรคโควิด-19 ก็คือการอยู่กับบ้าน (stay home) แต่ในสังคมปัจจุบันการอยู่บ้านจนกว่าจะค้นพบวัคซีนและผลิตได้จำนวนเพียงพออาจต้องรอนานเป็นปี ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ถึงเวลาหนึ่งผู้คนก็ต้องออกจากบ้านมาทำมาหากิน มาตรการจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตนอกบ้านวันนี้ก็คือทำความสะอาดมืออย่างดีบ่อยๆ, เว้นระยะห่าง social distancing และสวมใส่หน้ากากอนามัย ... อ่านต่อ

 

วีดิทัศน์แนะนำศูนย์ฯ

วีดิทัศน์ข้าวไทยพันธุ์ใหม่

บทความรับเชิญ

 

โปรแกรมวิจัยหลัก

 

หน่วยเครื่องมือวิเคราะห์กลาง

 

 

COMSOL Multiphysics®