จำนวนผู้เข้าชม: 147,869 ครั้ง

ข่าววิชาการจากเครือข่าย

ไบโอเซนเซอร์และเคมิคัลเซนเซอร์สำหรับเฝ้าระวังสุขภาพในผู้สูงอายุ

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเปลี่ยนเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย (aging society) ทำให้โครงสร้างของประชากรมีการเพิ่มขึ้นของประชากรในวัยเกิน 60 ปี และ การลดลงของประชากรในวัยทำงาน ส่งผลให้เกิดประเด็นที่ท้าทายต่อการพัฒนาประเทศและความกินดีอยู่ดีของประชากรโดยรวม ... อ่านต่อ

การศึกษาฟิสิกส์ของอนุภาคและพลังงานสูงด้วยหัววัด Belle II

การวิจัยที่ศูนย์วิจัย High Energy Accelerator Research Organization (KEK) ประเทศญี่ปุ่น จะเน้นไปที่ Flavor Physics และ CP Violation ซึ่งเป็นตัวแปรที่สำคัญในการทดสอบความถูกต้องของ Standard Model และอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่การค้นพบ new physics ... อ่านต่อ

 

ข่าวกิจกรรม

การตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการวิจัยวัสดุเทอร์โมอิเล็กทรอนิกส์ และปรึกษาหารือทางวิชาการกับนักวิจัยในสังกัดศูนย์ฯ

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรยศ อยู่ดี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวิจัยทางฟิสิกส์เพื่ออุตสาหกรรม นำคณะจากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย ดร.วันเฉลิม ชโลธร, Product & Solution Development Department Manager และMr.Pieter Georges Keppens, Head of Group Product and Technical Solution ได้เข้าเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัยภายใต้การการสนับสนุนของศูนย์ฯ ... อ่านต่อ

ข่าวพิเศษ

การขยายผลข้าวลำไอออน ผ่าน “มช.-ราชบุรีโมเดล” สู่ จ.อุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีกับระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี คุณ สุทิน ชฎาดำ และ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ คุณบัญชา อรุณเขต ในการขยายโครงการ “มช.-ราชบุรีโมเดล” ไปสู่จังหวัดอุตรดิตถ์ ... อ่านต่อ

ฟิสิกส์อุตสาหกรรม /นวัตกรรมฐานฟิสิกส์

โควิด-19 กับบทบาทของฟิสิกส์

โรคโควิด-19 (COVID-19) เริ่มต้นขึ้นที่เมืองอู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ย์ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 มาถึงวันนี้ (7 พฤษภาคม 2563) โรคนี้ได้ระบาดไปแล้ว 6 ใน 7 ทวีป (เหลือแต่เพียงทวีปแอนตาร์กติกา) มีผู้ติดเชื้อรวมกันทั่วโลก 3,822,860 คน และมีผู้เสียชีวิตจากไวรัสตัวนี้ไปแล้วรวม 265,076 คน ... อ่านต่อ

ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน /อนาคต

ฟิสิกส์ของการผัดข้าวผัด

ในภาวการณ์ที่ต้อง “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” กันอยู่นี้ การทำอาหารทานกันเองในครอบครัวน่าจะสบายใจและสบายกระเป๋ามากที่สุด อาหารประเภทที่เก็บของเหลือๆในตู้เย็นมาทำได้สารพัดรูปแบบ ไม่ตีกรอบความคิดสร้างสรรค์ รับประทานกันได้ทุกเพศทุกวัย ก็คือ “ข้าวผัด” แต่ถ้าจะให้อร่อยจริงต้องรู้จักเทคนิคการผัด ซึ่งฟิสิกส์ช่วยได้ ... อ่านต่อ

 

วีดิทัศน์แนะนำศูนย์ฯ

วีดิทัศน์ข้าวไทยพันธุ์ใหม่

บทความรับเชิญ

 

โปรแกรมวิจัยหลัก

 

หน่วยเครื่องมือวิเคราะห์กลาง

 

 

COMSOL Multiphysics®