จำนวนผู้เข้าชม: 139,761 ครั้ง

ข่าววิชาการจากเครือข่าย

เศรษฐฟิสิกส์ของการเคลื่อนย้ายแรงงาน

จากความเจริญก้าวหน้าของชุมชนเมือง ก่อให้เกิดการย้ายถิ่นฐานของประชากรจากเขตพื้นที่ชนบทที่เน้นเศรษฐกิจเชิงเกษตรกรรมเข้ามาในเขตเมืองที่เน้นเศรษฐกิจเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้นในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา (พิจารณารูปที่ 1 และ 2) จากข้อมูลเชิงสถิติพบว่าจำนวนประชากรในเมืองใหญ่ทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยในปี พ.ศ. 2561 สหประชาชาติระบุว่า 55% ของประชากรทั้งโลกอาศัยอยู่ในมหานครต่าง ๆ และตัวเลขนี้จะเพิ่มเป็นร้อยละ 68 ภายใน 30 ปีข้างหน้า [1] อนึ่ง ในเขตเมืองเมื่อมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีความหนาแน่นของประชากรมากๆ มักจะพบปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ ... อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรม

การบรรยาย ในหัวข้อ “การปรับปรุงพันธุ์และเพิ่มมูลค่าข้าว โดยเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ”

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท) ดร. จิรณัทฐ์ เตชะรัง ตำแหน่งนักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรการบรรยาย ในหัวข้อ “การปรับปรุงพันธุ์และเพิ่มมูลค่าข้าว โดยเทคโนโลยีลำไอออนพลังงานต่ำ” ... อ่านต่อ

ข่าวพิเศษ

รางวัลเบรคทรูด้านฟิสิกส์พื้นฐานประจำปี 2562

ปีนี้เป็นครั้งที่ 7 ของ Breakthrough Prizes แล้ว ซึ่งคณะผู้สนับสนุนเงินรางวัลคือกลุ่มมหาเศรษฐีใจบุญประกอบด้วย Sergey Brin (ผู้ร่วมก่อตั้ง Google), Mark Zuckerberg (ผู้ร่วมก่อตั้ง Facebook) และภรรยา (Priscilla Chan), Ma Huateng (ผู้ก่อตั้ง Tencent), Yuri Milner (อดีตนักฟิสิกส์ ปัจจุบันเป็นนักลงทุนด้านเทคโนโลยี) และภรรยา (Julia Milner) และ Anne Wojcicki (ผู้ก่อตั้ง 23andMe) ... อ่านต่อ

ฟิสิกส์อุตสาหกรรม /นวัตกรรมฐานฟิสิกส์

การใช้ S&T พัฒนาเศรษฐกิจของชาติ: ตัวอย่างจากสิงคโปร์

จักรภพอังกฤษได้เริ่มแผ่ขยายการล่าอาณานิคมมาถึงแหลมมลายู เมื่อปี พ.ศ. 2329 เกาะสิงคโปร์ถูก Sir Thomas Stamford Raffles ผนวกเข้าไปอยู่ในอาณัติของอังกฤษเมื่อปีพ.ศ. 2362 โดยถูกใช้เป็นท่าเรือและโกดังของบริษัทอินเดียตะวันออก เมื่อจักรภพอังกฤษกลับมาใหม่ในปีพ.ศ. 2488 หลังญี่ปุ่นพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 เกาะสิงคโปร์ได้รับสถานะเป็นอาณานิคมในพระองค์ (Crown Colony) ... อ่านต่อ

ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน /อนาคต

กราฟีน : วัสดุมหัศจรรย์ประโยชน์อนันต์

ท่านผู้อ่านคงเคยได้ยินเรื่องของวัสดุมหัศจรรย์ที่เรียกกันว่ากราฟีน (graphene) มาได้สักพักแล้ว เพราะถูกค้นพบตั้งแต่เมื่อปีพ.ศ. 2547 และผู้ค้นพบทั้ง 2 ท่านก็ได้รับรางวัลโนเบลไปแล้วเมื่อปีพ.ศ. 2553 ในวันนี้จึงอยากมาดูว่าหลังจากผ่านไป 15 ปี ได้มีการนำกราฟีนไปใช้ประโยชน์ในแง่มุมใดบ้างแล้ว ... อ่านต่อ

วีดิทัศน์แนะนำศูนย์ฯ

 

โปรแกรมวิจัยหลัก

 

หน่วยเครื่องมือวิเคราะห์กลาง

 

 

COMSOL Multiphysics®

 

 

ระบบกรอกข้อมูลโครงการวิจัย Online

proposal