จำนวนผู้เข้าชม: 157,327 ครั้ง

ข่าววิชาการจากเครือข่าย

อุปกรณ์พลาสมอนที่ทำจากกราฟีนเพื่อการพัฒนาเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านรังสีเอ็กซ์

การพัฒนาแหล่งกำเนิดแสง (light sources) โดยใช้อิเล็กตรอนอิสระ (free electrons) เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง เนื่องจากแสงที่เปล่งออกมาจากแหล่งกำเนิดประเภทนี้นั้นสามารถปรับความยาวคลื่นได้ ตั้งแต่ย่านความถี่ microwaves จนถึง ย่านความถี่ X-rays แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันแหล่งกำเนิดแสงประเภทนี้ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ ซึ่งก็คือ มีขนาดที่ใหญ่และราคาสูง ... อ่านต่อ

การศึกษาสภาพนำไฟฟ้าเชิงแสงและการสั่นของพลาสมาบนผิวแผ่นแกรฟีนบางสำหรับการเปล่งคลื่นความถี่ย่านเทร่าเฮิรตซ์

แกรฟีน วัสดุที่บางสุดเท่าที่นักวิทยาศาสตร์เคยค้นพบมีโครงสร้างทางกายภาพด้วยการเรียงตัวของคาร์บอนอะตอมลักษณะหกเหลี่ยมคล้ายรังผึ้งแผ่ขยายในระนาบสองมิติจึงทำให้ความหนาของแผ่นแกรฟีนชั้นเดี่ยวมีขนาดเท่ากับอะตอมคาร์บอนนั่นเอง โดยที่คาร์บอนอะตอมแต่ละตัวมีการเชื่อมต่อกับอะตอมข้างเคียงอีกสามอะตอมด้วยพันธะซิกม่า (s-bond) ด้วยการไฮบริดแบบ sp2 ส่งผลให้มีอิเล็กตรอนอิสระในแถบพลังงานนำไฟฟ้า อิเล็กตรอนดังกล่าวประพฤติตัวเป็นอนุภาคที่ปราศจากมวลในการเคลื่อนที่ (Massless Relativistic Particle) ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน-โมเมนตัม (E-k dispersion relation) ของมันจึงเป็นเส้นตรง ... อ่านต่อ

 

ข่าวกิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคุณอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมกรมการข้าว ได้มาเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านข้าวพันธุ์กลายที่ปรับปรุงพันธุ์ด้วยลำไอออนพลังงานต่ำที่ได้ผลผลิตสูง เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ... อ่านต่อ

ข่าวพิเศษ

ฟิสิกส์นวัตกรรม “ข้าวลำไอออน” ไขความลับข้าวสายพันธุ์ใหม่ จากห้องทดลองสู่ท้องนา

โลกของฟิสิกส์ที่มีศัพท์แสงซับซ้อนและเข้าใจยากสำหรับคนภายนอก ถูกทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วยคำว่า “นักปรับปรุงพันธุ์ข้าว” ที่ ดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี และ ดร.จิรณัทฐ์ เตชะรัง แห่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นิยามถึงภารกิจหน้าที่ของงานที่ทำอยู่ ในการไขความลับข้าวสายพันธุ์ใหม่จากห้องทดลองสู่ท้องนา ด้วยการนำความรู้ทางด้านฟิสิกส์ ไปช่วยชาวนา และพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวไทยให้เกิดความยั่งยืน ... อ่านต่อ

ฟิสิกส์อุตสาหกรรม /นวัตกรรมฐานฟิสิกส์

การค้นพบบนดาวพฤหัสและดาวเสาร์ 50 ปีก่อน มีคำอธิบายแล้ว

ช่วงปลายทศวรรษ 1970 และ 1980 ยานวอยเยจจอร์ทั้งสองลำได้เดินทางผ่านดาวเคราะห์ชั้นนอกของระบบสุริยะทั้ง 4 ดวง ข้อมูลที่เก็บมาได้ก่อเกิดความสงสัยในชุมชนวิทยาศาสตร์ในอีก 50 ปีที่ตามมา อุณหภูมิบรรยากาศของดาวเคราะห์ทั้งสี่ดวงนั้น สูงกว่าที่คาดไว้มากถึง 435 องศาฟาเรนไฮต์ หรือประมาณ 224 องศาเซลเซียส ... อ่านต่อ

ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน /อนาคต

เครื่องช่วยหายใจ (ventilator) สำหรับสู้ภัยโควิด-19 มีหลักการทำงานอย่างไร

สถานการณ์การระบาดทั่วของโควิด-19 (COVID-19) ในประเทศไทยในกลางเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2021 ค่อนข้างน่าเป็นห่วง มีผู้ติดเชื้อใหม่รายวันมากกว่าวันละหนึ่งหมื่นคนและมีผู้เสียชีวิตใหม่บางวันมากกว่าวันละหนึ่งร้อยคน ในผู้ป่วยเข้าขั้นวิกฤตต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นจำนวนมาก แต่เครื่องช่วยหายใจนั้นมีปริมาณจำกัดและมีราคาค่อนข้างสูง ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอต่อจำนวนความต้องการ ... อ่านต่อ

 

วีดิทัศน์แนะนำศูนย์ฯ

วีดิทัศน์ข้าวไทยพันธุ์ใหม่

บทความรับเชิญ

 

โปรแกรมวิจัยหลัก

 

หน่วยเครื่องมือวิเคราะห์กลาง

 

 

COMSOL Multiphysics®