จำนวนผู้เข้าชม: 146,893 ครั้ง

ข่าววิชาการจากเครือข่าย

การพัฒนาวัสดุพลังงานด้วยเทคนิคสภาวะรุนแรง

ในขั้นตอนการผลิตวัสดุในอุตสาหกรรมเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับนาโนเมตรจนถึงระดับเมตรและใหญ่กว่า ตัวแปรหลักที่ควบคุมสมบัติของวัสดุคือตัวแปรทางอุณหพลศาสตร์อันได้แก่ อุณหภูมิและความดัน เป็นเวลากว่าศตวรรษที่มนุษยชาติใช้อุณหภูมิเป็นเครื่องมือหลักในการสังเคราะห์และพัฒนาวัสดุเพื่อตอบสนองความต้องการและพัฒนาเทคโนโลยีเนื่องจากที่ผ่านมาเทคโนโลยีทางการทดลองยังไม่สามารถทำการวิจัยภายใต้ความดันสูงได้ ... อ่านต่อ

เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์รอฟสไกต์และการเพิ่มความเสถียรของ เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์รอฟสไกต์

ปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวจึงมีความต้องการในการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สูงขึ้นมากเป็นเท่าตัวจากทศวรรษที่ผ่านมา ดังนั้นประเทศไทยจึงควรมีการพัฒนาแหล่งพลังงานสำรองใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าในอนาคต ... อ่านต่อ

 

ข่าวกิจกรรม

การตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการวิจัยวัสดุเทอร์โมอิเล็กทรอนิกส์ และปรึกษาหารือทางวิชาการกับนักวิจัยในสังกัดศูนย์ฯ

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรยศ อยู่ดี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานวิจัยทางฟิสิกส์เพื่ออุตสาหกรรม นำคณะจากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วย ดร.วันเฉลิม ชโลธร, Product & Solution Development Department Manager และMr.Pieter Georges Keppens, Head of Group Product and Technical Solution ได้เข้าเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัยภายใต้การการสนับสนุนของศูนย์ฯ ... อ่านต่อ

ข่าวพิเศษ

รางวัลวูล์ฟสาขาฟิสิกส์ประจำปี 2563

Wolf Prize ของ Wolf Foundation ถือได้ว่าเป็นรางวัลสำคัญหนึ่งของโลกที่มอบให้แก่ผู้ที่มีผลงานโดดเด่นระดับสากลด้านวิทยาศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์เพื่อผลประโยชน์ของมวลมนุษยชาติและความสมานฉันท์ระหว่างหมู่ชน มูลนิธิวูล์ฟก่อตั้งโดย Richard Wolf เมื่อปีพ.ศ. 2518 และเป็นเจ้าภาพการมอบรางวัล Wolf Prize ทุกปีนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2521 เป็นต้นมา ปัจจุบันสาขาที่มีการมอบรางวัล Wolf Prize ได้แก่ ฟิสิกส์, เคมี, คณิตศาสตร์, แพทยศาสตร์, เกษตรศาสตร์ และ ศิลปกรรมศาสตร์ (วนกันระหว่างจิตรกรรม, ปฏิมากรรม, ดนตรี และสถาปัตยกรรม) ... อ่านต่อ

ฟิสิกส์อุตสาหกรรม /นวัตกรรมฐานฟิสิกส์

เทคโนโลยีไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิง: เทคโนโลยีพลังงานสะอาดและยั่งยืน

อารยธรรมของมนุษย์ทั้งปัจจุบันและอนาคตต้องพึ่งพาพลังงานไฟฟ้าอย่างขาดไม่ได้ ที่ผ่านมาเราผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (แก๊สธรรมชาติ, ถ่านหิน และน้ำมัน) เป็นหลัก เช่นประเทศไทยผลิตไฟฟ้าจากแก๊สธรรมชาติ 61.31%, จากถ่านหิน 22.84% และจากน้ำมัน 0.58% (ข้อมูลปี 2562) ... อ่านต่อ

ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน /อนาคต

ภาวะโลกร้อน: มุมมองเชิงฟิสิกส์

รูปที่ 1 (ซ้าย) เป็นอีกหลักฐานหนึ่งที่ชี้ว่าโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ร้อนขึ้น ยืนยันข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ตรวจพบมาก่อนแล้วว่าธารน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยกำลังหดหาย, พื้นน้ำแข็งขั้วโลกเหนือบางลงและมีพื้นที่หดลง, บนเกาะกรีนแลนด์ทะเลสาบแข็งตัวช้าลง-ฤดูร้อนยาวขึ้นอย่างละ 2 สัปดาห์ ฯลฯ เดิมนั้นอุณหภูมิของดาวเคราะห์สีน้ำเงินแสนสวยดวงนี้พอเหมาะพอดีจนเป็นที่กำเนิดและอยู่อาศัยของสรรพสิ่งมีชีวิตมานับล้านปี แต่ทำไมตอนนี้กลายกลับเป็นสูงขึ้นจนจะส่งผลตรงกันข้ามกับสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น ลองมาดูกันนะครับว่าฟิสิกส์จะพูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไร ... อ่านต่อ

 

วีดิทัศน์แนะนำศูนย์ฯ

 

 

 

หน่วยเครื่องมือวิเคราะห์กลาง

 

 

COMSOL Multiphysics®

 

 

ระบบกรอกข้อมูลโครงการวิจัย Online

proposal