จำนวนผู้เข้าชม: 143,832 ครั้ง

ข่าววิชาการจากเครือข่าย

โครงการวิจัยเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์ที่มีประสิทธิภาพสูงและราคาถูก เพื่อทดแทนการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิกอน

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานยั่งยืน และสะอาดที่สามารถเติมเต็มความต้องการทางพลังงานในอนาคต เพราะพลังงานที่โลกได้รับจากดวงอาทิตย์มีมากกว่าการใช้พลังงานที่มีอยู่ในปัจจุบันหลายพันเท่า เซลล์แสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในการให้พลังงานไฟฟ้า โดยมีหลักการทำงานคือเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า ในปัจจุบันมีเซลล์แสงอาทิตย์อยู่หลากหลายชนิดขึ้นอยู่กับลักษณะและวิธีในการเตรียมในแต่ละยุคสมัย ... อ่านต่อ

โครงการวิจัยสแกนนิงโพรบไมโครสโกปีเพื่องานวิจัยด้าน ออปติกส์สนามระยะใกล้

ความละเอียด (resolution) ของระบบถ่ายภาพด้วยแสงโดยทั่วไป ซึ่งมีอุปกรณ์รับแสงอยู่ห่างจากวัตถุเกินกว่าระดับความยาวคลื่นแสง หรือที่เรียกว่า ระบบถ่ายภาพแบบฟาร์ฟีลด์ (far-field imaging system) จะมีขีดจำกัดเนื่องจากปรากฏการณ์การเลี้ยวเบนของแสง โดยขีดจำกัดดังกล่าว ได้ศึกษาโดยแอบเบ (Abbe) [1] และเรย์ลีห์ (Rayleigh) [2,3] และอธิบายด้วยระยะห่างระหว่างจุด 2 จุด (r) ที่ระบบทัศนูปกรณ์ยังคงสามารถจำแนกภาพได้ซึ่งขึ้นอยู่กับค่าความยาวคลื่นแสง λ และค่านิวเมอริคัลแอพเพอเชอร์ (numerical aperture, NA) ซึ่งเป็นค่าที่แสดงถึงความสามารถในการรับขนาดโคนของลำแสงที่เข้าสู่ระบบทัศนูปกรณ์ดังสมการ ... อ่านต่อ

 

ข่าวกิจกรรม

การประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2563

ในการประชุมใหญ่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม เอ ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยสาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้คือการขับเคลื่อนการดำเนินงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย ตามนโยบายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเพิ่มมูลค่าการผลิตภาคการเกษตร ... อ่านต่อ

ข่าวพิเศษ

รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี 2019

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา Royal Swedish Academy of Sciences ได้ประกาศผลการตัดสินมอบรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ประจำปีพ.ศ. 2562 ให้แก่ 3 นักฟิสิกส์ที่ผลงานการค้นคว้าวิจัยมีส่วนอย่างสำคัญปฏิรูปความเข้าใจของมนุษยชาติเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเอกภพและสถานะของโลกในจักรวาล นักฟิสิกส์ทั้ง 3 ท่านคือ ศาสตราจารย์ James Peebles, ศาสตราจารย์ Michel Mayor และศาสตราจารย์ Didier Queloz โดยศาสตราจารย์ Peebles จะได้รับรางวัลเป็นเงินมูลค่าประมาณ 14 ล้านบาท ส่วนศาสตราจารย์ Mayor กับศาสตราจารย์ Queloz จะได้รับท่านละประมาณ 7 ล้านบาท ... อ่านต่อ

ฟิสิกส์อุตสาหกรรม /นวัตกรรมฐานฟิสิกส์

คอมพิวเตอร์ควอนตัม: นวัตกรรมสุดล้ำที่จะพลิกโฉมธุรกิจและสังคมทศวรรษหน้า

ปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์ชัดว่าประโยชน์ของคอมพิวเตอร์มีมหาศาล ทำให้โลกก้าวหน้าขึ้นอย่างมากมาย ความพยายามในการเพิ่มสมรรถนะของคอมพิวเตอร์จึงมีอยู่เสมอ สมรรถนะของคอมพิวเตอร์นั้นดูกันที่ความจุข้อมูลและความเร็วในการคำนวณหรือในการจัดดำเนินการกับข้อมูล ซึ่งขึ้นอยู่กับสมรรถนะของไมโครโปรเซสเซอร์ (microprocessor) อีกที ... อ่านต่อ

ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน /อนาคต

สนามแม่เหล็กโลก – สลับขั้ว?

เมื่อประมาณ 2 ปีที่แล้วมีการพูดถึงเรื่องสนามแม่เหล็กโลกกำลังจะสลับขั้วกันมากพอสมควร [1-3] ได้ยินข่าวนี้แล้วหลายคนคงกังวลใจ เพราะสนามแม่เหล็กโลกมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกหลายด้าน เพื่อช่วยผ่อนคลายการจินตนาการทางร้ายจนไกลเกินไปจึงอยากจะขอเพิ่มเติมข้อมูลเรื่องสนามแม่เหล็กโลกและเสนอมุมมองอีกด้านหนึ่ง ... อ่านต่อ

 

วีดิทัศน์แนะนำศูนย์ฯ

 

 

 

หน่วยเครื่องมือวิเคราะห์กลาง

 

 

COMSOL Multiphysics®

 

 

ระบบกรอกข้อมูลโครงการวิจัย Online

proposal