จำนวนผู้เข้าชม: 143,037 ครั้ง

ข่าววิชาการจากเครือข่าย

โครงการวิจัยการศึกษากลไกพื้นฐานของเลเซอร์นาโนย่านอินฟราเรดและเทร่าเฮริตซ์ เพื่อการประยุกต์ใช้สำหรับความมั่นคง

ด้วยปัจจุบันภัยคุกคามจากการก่อการร้ายภายในประเทศได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ในเขตภาคใต้ ภัยคุกคามดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น ระเบิดแสวงเครื่อง ระเบิดที่ซุกซ่อนในยานพาหนะ สารวัตถุระเบิด เป็นต้น ส่งผลให้เกิดความสูญเสียชีวิตต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตลอดจนพลเรือนที่เกี่ยวข้อง สาเหตุสำคัญในการสูญเสิยเกิดจากการขาดแคลนเทคโนโลยีที่สามารถตรวจจับวัตถุระเบิดจากระยะไกลในระดับหลายร้อยเมตรได้อย่างแม่นยำ ... อ่านต่อ

กลไกการยับยั้งของสารไทเอโซลแอนตี้ไบโอติกต่อโปรตีนฟอกซ์เอ็มวันในเซลล์มะเร็งเต้านม

โรคมะเร็งเต้านมมักพบบ่อยในผู้หญิงทั่วโลก จากการศึกษาในโครงการโกลโบแคน [1] ขององค์การอนามัยโลก (World Health Organisation: WHO) พบว่า ในปี พ.ศ. 2555 มีอัตราเกิดใหม่ของโรคมะเร็งเต้านมในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้สูงถึง 240,000 ราย และมีการตายจำนวน 110,000 ราย ในประเทศไทยมีรายงานทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล (hospital based cancer registry) พบว่าในปี พ.ศ. 2556 มีผู้ป่วยอุบัติใหม่ของโรคมะเร็งเต้านมเฉพาะที่เข้ารักษาในสถาบันมะเร็งแห่งชาติจำนวนมากถึง 926 ราย ซึ่งสูงเป็นอันดับ 1 เมื่อเทียบกับมะเร็งชนิดอื่นๆและยังพบว่ามีจำนวนสูงขึ้นจากปี พ.ศ.2552 ถึง 17 เปอร์เซ็นต์ (ข้อมูลจาก: สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2556) ... อ่านต่อ

 

ข่าวกิจกรรม

การประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2563

ในการประชุมใหญ่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม เอ ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยสาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้คือการขับเคลื่อนการดำเนินงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย ตามนโยบายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเพิ่มมูลค่าการผลิตภาคการเกษตร ... อ่านต่อ

ข่าวพิเศษ

Micius Quantum Prize

เมื่อวันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก University of Science and Technology of China (USTC) ที่เมืองเหอเฟย์ (Hefei) เมืองหลวงของมณฑลอานฮุย สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ประกาศผลรางวัลใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์ คือรางวัล Micius Quantum Prize รางวัลนี้มีจุดประสงค์ที่จะประกาศเกียรติคุณผู้ที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าอย่างสำคัญในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านสารสนเทศศาสตร์เชิงควอนตัม (quantum information science) ซึ่งหมายรวมถึงการสื่อสารเชิงควอนตัม (quantum communication), การจำลองเชิงควอนตัม (quantum simulation), การคำนวณเชิงควอนตัม (quantum computing) และการวัดความเที่ยงตรงสูงเชิงควอนตัม (precise quantum measurement) ฯลฯ ... อ่านต่อ

ฟิสิกส์อุตสาหกรรม /นวัตกรรมฐานฟิสิกส์

Transportation Revolution: The transition from fossil fuels to electricity for powering vehicles-advantages, issues, and other transportation options

Global climate change threatens most countries in the world, including Thailand, with disastrous consequences. Approximately 1/3 of CO2 emission, which is the primary cause of climate change, is due to transportation, reducing our current reliance on combustion of fossil fuels is a major target for implementation of new technologies. Changing societal priorities as well as new technologies are leading us to a revolution in transportation. ... อ่านต่อ

ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน /อนาคต

ไฟฟ้ากับแมลง

ดอกไม้ล่อแมลงมาช่วยผสมเกสรให้โดยการหว่านเสน่ห์ที่สัมผัสได้ด้วยญาณหลายอย่างของแมลง อาทิเช่น สีของดอก, รูปทรง / ลวดลายของดอก, กลิ่นของดอกไม้ (สิ่งเหล่านี้มนุษย์ก็สัมผัสได้เช่นกัน พวกเราหลายคนจึงชอบปลูกดอกไม้) และด้วยการตกรางวัลด้วยน้ำหวานที่ผลิตจากต่อมน้ำหวานในดอกไม้ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญของแมลงนักผสมเกสรที่พืชต้องเสียพลังงานมากในการผลิต (พืชบางชนิดต้องสูญเสีย 37% ของพลังงานที่ได้มาจากการสังเคราะห์แสงไปในการผลิตน้ำหวาน) แต่ธรรมชาติยังเอื้อเฟื้อปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์อย่างอื่นที่ไม่ควรมองข้ามด้วย ... อ่านต่อ

 

วีดิทัศน์แนะนำศูนย์ฯ

 

 

 

หน่วยเครื่องมือวิเคราะห์กลาง

 

 

COMSOL Multiphysics®

 

 

ระบบกรอกข้อมูลโครงการวิจัย Online

proposal