จำนวนผู้เข้าชม: 155,651 ครั้ง

ข่าววิชาการจากเครือข่าย

อุปกรณ์พลาสมอนที่ทำจากกราฟีนเพื่อการพัฒนาเลเซอร์อิเล็กตรอนอิสระย่านรังสีเอ็กซ์

การพัฒนาแหล่งกำเนิดแสง (light sources) โดยใช้อิเล็กตรอนอิสระ (free electrons) เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง เนื่องจากแสงที่เปล่งออกมาจากแหล่งกำเนิดประเภทนี้นั้นสามารถปรับความยาวคลื่นได้ ตั้งแต่ย่านความถี่ microwaves จนถึง ย่านความถี่ X-rays แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันแหล่งกำเนิดแสงประเภทนี้ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ ซึ่งก็คือ มีขนาดที่ใหญ่และราคาสูง ... อ่านต่อ

การศึกษาสภาพนำไฟฟ้าเชิงแสงและการสั่นของพลาสมาบนผิวแผ่นแกรฟีนบางสำหรับการเปล่งคลื่นความถี่ย่านเทร่าเฮิรตซ์

แกรฟีน วัสดุที่บางสุดเท่าที่นักวิทยาศาสตร์เคยค้นพบมีโครงสร้างทางกายภาพด้วยการเรียงตัวของคาร์บอนอะตอมลักษณะหกเหลี่ยมคล้ายรังผึ้งแผ่ขยายในระนาบสองมิติจึงทำให้ความหนาของแผ่นแกรฟีนชั้นเดี่ยวมีขนาดเท่ากับอะตอมคาร์บอนนั่นเอง โดยที่คาร์บอนอะตอมแต่ละตัวมีการเชื่อมต่อกับอะตอมข้างเคียงอีกสามอะตอมด้วยพันธะซิกม่า (s-bond) ด้วยการไฮบริดแบบ sp2 ส่งผลให้มีอิเล็กตรอนอิสระในแถบพลังงานนำไฟฟ้า อิเล็กตรอนดังกล่าวประพฤติตัวเป็นอนุภาคที่ปราศจากมวลในการเคลื่อนที่ (Massless Relativistic Particle) ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน-โมเมนตัม (E-k dispersion relation) ของมันจึงเป็นเส้นตรง ... อ่านต่อ

 

ข่าวกิจกรรม

ข้าวสายพันธุ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย 4.0 ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้รับความสนใจจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 และสภาเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 นายมนตรี ฉัตรทอง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน การขยายผล “ข้าวสายพันธุ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมข้าวไทย 4.0” โดยเทคโนโลยีชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวด้วยลำไอออนพลังงานต่ำที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ... อ่านต่อ

ข่าวพิเศษ

รู้กันหรือไม่ ? แสงซินโครตรอนสามารถนำมาช่วย พิสูจน์แหล่งที่มาของคราบน้ำมันที่มีการรั่วไหลสู่แหล่งธรรมชาติได้ด้วยนะ

ในการวิเคราะห์อัตลักษณ์ของน้ำมันดิบที่ได้ดำเนินการทดสอบโดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) โดยการใช้เทคนิคการเรืองรังสีเอกซ์ (X-ray fluorescence, XRF) ที่ระบบลำเลียงแสงที่ 1.1W ซึ่งมี ดร.สุทธิพงษ์ วรรณไพบูลย์ เป็นหัวหน้าโครงการเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบชนิดสารอนินทรีย์ โดยเฉพาะอัตราส่วนระหว่างธาตุนิกเกิลและธาตุวานาเดียม ในน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ที่มีความแตกต่างกันและเป็นเอกลักษณ์ จึงสามารถใช้เป็นข้อมูลในการบ่งชี้อัตลักษณ์ของน้ำมันดิบแต่ละชนิดได้ ถือเป็นหนึ่งในวิธีการทดสอบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ... อ่านต่อ

ฟิสิกส์อุตสาหกรรม /นวัตกรรมฐานฟิสิกส์

Quantum Startup เทคโนโลยีควอนตัมสู่ภาคอุตสาหกรรม

ในปัจจุบัน การพัฒนาองค์ความรู้ทางควอนตัมได้เข้ามามีบทบาทต่อการขับเคลื่อนทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมาก ทั่วโลกได้เล็งเห็นความสำคัญและแต่ละภาคส่วนต่างได้ทุ่มเงินเพื่อพัฒนางานวิจัยทางควอนตัม ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการอนุมัติโครงการ Quantum Initiative ในปีพ.ศ. 2561 เพื่อสนับสนุนงานวิจัยรวมไปถึงการต่อยอดเทคโนโลยีทางควอนตัมเป็นระยะเวลาสิบปีเป็นจำนวนเงินกว่า 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ... อ่านต่อ

ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน /อนาคต

หน้ากากผ้า

มีคำแนะนำว่ามาตรการที่ดีที่สุดสำหรับการป้องกันการแพร่ระบาด/ติดเชื้อโรคโควิด-19 ก็คือการอยู่กับบ้าน (stay home) แต่ในสังคมปัจจุบันการอยู่บ้านจนกว่าจะค้นพบวัคซีนและผลิตได้จำนวนเพียงพออาจต้องรอนานเป็นปี ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ถึงเวลาหนึ่งผู้คนก็ต้องออกจากบ้านมาทำมาหากิน มาตรการจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตนอกบ้านวันนี้ก็คือทำความสะอาดมืออย่างดีบ่อยๆ, เว้นระยะห่าง social distancing และสวมใส่หน้ากากอนามัย ... อ่านต่อ

 

วีดิทัศน์แนะนำศูนย์ฯ

วีดิทัศน์ข้าวไทยพันธุ์ใหม่

บทความรับเชิญ

 

โปรแกรมวิจัยหลัก

 

หน่วยเครื่องมือวิเคราะห์กลาง

 

 

COMSOL Multiphysics®