รางวัล การประยุกต์ด้านฟิสิกส์เพื่ออุตสาหกรรม ประจำปี 2012 (Price for Industrial Applications of Physics)

12 ตุลาคม 2555

 

       อีริค ฟูลเลอร์ตัน เรียนจบปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์จาก Harvey Mudd College ที่เมือง Claremont มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อปีค.ศ. 1984 แล้วไปจบปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์จาก University of California วิทยาเขต San Diego ในปีค.ศ. 1991 โดยหัวข้อวิทยานิพนธ์นั้นเกี่ยวกับการปลูกผลึกและการหาลักษณะเฉพาะของซูเปอร์แลตทิซแบบโลหะ หลังจากนั้นได้ไปเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอก (postdoctoral fellow) อยู่กับกลุ่มวิจัยฟิล์มบางแม่เหล็ก ในแผนกวัสดุศาสตร์ที่ Argonne National Laboratory ต่อมาในปีค.ศ. 1993 ได้ตำแหน่งประจำเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญด้านฟิล์มแม่เหล็กชนิดคู่ควบ (coupled magnetic films

ERIC FULLERTON

ในปีค.ศ. 1997 ได้ย้ายไปทำงานเป็นนักวิจัยอยู่ที่ศูนย์วิจัยอัลมาเด็นของ IBM (IBM Almaden Research Center) จนถึงปีค.ศ. 2003 ซึ่งได้ย้ายไปทำงานกับ Hitachi Global Storage Technologies (HGST) ในตำแหน่งผู้จัดการของกลุ่มวิจัยด้านพื้นฐานของวัสดุที่มีโครงสร้างนาโน (Fundamentals of Nanostructured Materials) งานวิจัยของ ดร.อีริคทั้งที่ IBM และ HGST ยังคงโฟกัสอยู่ที่เรื่องวัสดุแม่เหล็กเพื่อการบันทึกชนิดคู่ควบแบบแลกเปลี่ยน (exchanged-coupled magnetic recording media) เพื่อการบันทึกที่มีความหนาแน่นสูงในสารแม่เหล็ก ในปีค.ศ. 2007 ดร. อีริค ได้ไปรับตำแหน่งศาสตราจารย์ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมนาโนที่สถาบันที่เรียนจบมาคือที่ UC San Diego และยังดำรงผู้อำนวยการของศูนย์วิจัยด้านการบันทึกด้วยแม่เหล็ก (Center of Magnetic Recording Research) ด้วย ศาสตราจารย์ อีริคมีผลงานตีพิมพ์มากกว่า 240 เรื่องและถือครองสิทธิบัตรที่จดในสหรัฐอเมริกาถึง 50 ชิ้น โดยมีอยู่ชิ้นหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกโดยวารสาร Technology Review Magazine ของ MIT ให้เป็น “ หนึ่งในห้าสิทธิบัตรที่น่าจับตามองประจำปี 2001” นอกจากนี้ศาสตราจารย์อีริคยังเคยได้รับรางวัลและการยกย่องจากสถาบันที่มีชื่อเสียงอีกมากมาย

เรียบเรียงจาก http://www.aip.org/industry/prize

บทความย้อนหลัง

การค้นพบบนดาวพฤหัสและดาวเสาร์ 50 ปีก่อน มีคำอธิบายแล้ว


หนูชอบช่วยเหลือพวกพ้องของตัวเอง—มนุษย์ก็อาจจะมีสายสัมพันธ์ที่เหมือนกัน


การถ่ายภาพด้วยแฟลชเอ็กซ์เรย์ของฟองอากาศที่เกิดจากเลเซอร์และ shockwaves ในน้ำ


การค้นพบอนุภาคสลับไปมาระหว่างสสารและปฏิสสารที่เซิร์น


Quantum Startup เทคโนโลยีควอนตัมสู่ภาคอุตสาหกรรม


โควิด-19 กับบทบาทของฟิสิกส์


Geant4-DNA simulation of radiation effects in DNA on strand breaks from ultra-low-energy particles


เทคโนโลยีไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิง: เทคโนโลยีพลังงานสะอาดและยั่งยืน


คอมพิวเตอร์ควอนตัม: นวัตกรรมสุดล้ำที่จะพลิกโฉมธุรกิจและสังคมทศวรรษหน้า


Transportation Revolution: The transition from fossil fuels to electricity for powering vehicles-advantages, issues, and other transportation options


S&T กับปาฏิหาริย์บนฝั่งแม่น้ำฮัน


การใช้ S&T พัฒนาเศรษฐกิจของชาติ: ตัวอย่างจากสิงคโปร์


มาถึงจุดนี้ได้อย่างไร?


การเป็นผู้นำตลาดของกระจกกอริลลา


เนเธอร์แลนด์กับเทคโนโลยีระดับโมเลกุลและนาโน


เบื้องหลังรางวัลจากการ R&D ผลึกเหลว


รถยนต์ไฟฟ้ากับระบบทำความเย็นแบบใหม่


เทคโนโลยีไมโครเวฟเพื่อชุมชนและ SME


ไมโครฟลูอิดิกส์...จากฟิสิกส์ของของไหลในท่อขนาดเล็กจิ๋วสู่นวัตกรรมการวินิจฉัยโรค


รางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมประจำปี 2015 ของ IOP


บทเรียนจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมการให้แสงสว่าง


รางวัลการประยุกต์ด้านฟิสิกส์เพื่ออุตสาหกรรม ประจำปี 2015


การทำงานด้านฟิสิกส์ : ทำไมไม่เลือกทั้งคู่


นักฟิสิกส์ที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ


รางวัล การประยุกต์ด้านฟิสิกส์เพื่ออุตสาหกรรม ประจำปี 2012 (Price for Industrial Applications of Physics)


รางวัล การประยุกต์ด้านฟิสิกส์เพื่ออุตสาหกรรม ประจำปี 2010 (Price for Industrial Applications of Physics)


บทความทั้งหมด