การถ่ายภาพด้วยแฟลชเอ็กซ์เรย์ของฟองอากาศที่เกิดจากเลเซอร์และ shockwaves ในน้ำ

12 กรกฎาคม 2564

 

X-ray flash imaging of laser-induced bubbles and shockwaves in water

by University of Göttingen

 

 

An infrared laser pulse (shown as a dark red oscillating wave) has been tightly focused into pure water where a plasma (green cloud) is formed; a shock wave and a bubble (hemispheres) are then created. An acoustic signal recorded with a microphone is used to determine the deposited energy, a diverging X-ray beam (purple cone) is used to image a hologram captured by a detector. Credit: Markus Osterhoff

 

       Researchers have created tiny bubbles in high-pressure water via intense focused lasers. Under these conditions, the bubbles expand at supersonic speed and push a shockwave consisting of a spherical shell of highly compressed water. The research team led by the University of Göttingen, together with the Deutsches Elektronen-Synchroton (DESY) and the European X-Ray Free-Electron Laser (European XFEL) used an innovative technique involving holographic flash imaging and nanofocused X-ray laser pulses. The research was published in Nature Communications.

 

       The team first created  with a radius of a few thousandths of a millimeter by focusing an infrared laser pulse in water to create cavitation, a phenomenon in which small vapor-filled cavities, i.e., bubbles, form in a liquid. The researchers observed the expanding bubble with synchronized but carefully controlled delayed X-ray pulses.

 

       "In contrast to , where refraction and scattering blur the image, X-ray imaging not only resolves the shape but also the density profile of the interior of both the bubble and the shockwave," explains Malte Vassholz, Ph.D. student at the University of Göttingen and lead author of the publication. "This enabled us to generate X-ray holograms of the tiny bubbles and record a large data stream with thousands of events, which we then analyzed by a specially devised 'decoding algorithm' to obtain the density of the gas in the bubble and the shockwave around it." Thanks to the well-controlled  between the seeding laser pulse that created the effect and the X-ray pulse that measured it, the team could then record a movie of the process.

 

       The results of his experiment already challenge current scientific understanding and will help other scientists develop better models. Professor Tim Salditt, Professor of X-Ray Physics at the University of Göttingen, explains, "Even though water is the most important liquid on Earth, there is still much to learn about this mysterious and elusive substance. Thanks to the unique properties of the X-ray laser radiation generated at the European XFEL, and our new single-shot holography method, we can now observe what really goes on in vapor and liquid water under extreme conditions."

 

 

This animated explainer video shows how the experiment was carried out by researchers at the University of Göttingen, Deutsches Elektronen-Synchroton (DESY) and the European X-Ray Free-Electron Laser (European XFEL). An infra-red laser beam is tightly focused into a water-filled container, igniting a plasma spark; the subsequent shock wave and cavitation bubble are imaged by an X-ray flash. From this, the density inside the bubble and the surrounding shock wave is computed. Credit: Markus Osterhoff with voiceover by Dr Anne Pawsey

 

       This research technique provides insights for processes relevant in other applications: "Cavitation can be an undesirable effect in fluids in pumps or propellers for instance, but it can be harnessed for use in laser processing of materials or to modify ," explains Dr. Robert Mettin, an expert researching cavitation for many years at the Faculty of Physics, Göttingen University.

 

       "In laser surgery, shockwaves and compressed gases in tiny bubbles are created intentionally in tissue, by laser pulses," adds Salditt. "In the future, such processes could be 'filmed' in detail, using the methodology which we have developed, at a microscopic level and at high temporal resolution."

 

 

An infrared laser pulse (shown as a dark red oscillating wave) has been tightly focused into pure water where a plasma (green cloud) is formed; a shock wave and a bubble (hemispheres) are then created. An acoustic signal recorded with a microphone is used to determine the deposited energy, a diverging X-ray beam (purple cone) is used to image a hologram captured by a detector. Credit: Markus Osterhoff

 

Sources: University of Göttingenphys.org

บทความย้อนหลัง

การค้นพบบนดาวพฤหัสและดาวเสาร์ 50 ปีก่อน มีคำอธิบายแล้ว


หนูชอบช่วยเหลือพวกพ้องของตัวเอง—มนุษย์ก็อาจจะมีสายสัมพันธ์ที่เหมือนกัน


การถ่ายภาพด้วยแฟลชเอ็กซ์เรย์ของฟองอากาศที่เกิดจากเลเซอร์และ shockwaves ในน้ำ


การค้นพบอนุภาคสลับไปมาระหว่างสสารและปฏิสสารที่เซิร์น


Quantum Startup เทคโนโลยีควอนตัมสู่ภาคอุตสาหกรรม


โควิด-19 กับบทบาทของฟิสิกส์


Geant4-DNA simulation of radiation effects in DNA on strand breaks from ultra-low-energy particles


เทคโนโลยีไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิง: เทคโนโลยีพลังงานสะอาดและยั่งยืน


คอมพิวเตอร์ควอนตัม: นวัตกรรมสุดล้ำที่จะพลิกโฉมธุรกิจและสังคมทศวรรษหน้า


Transportation Revolution: The transition from fossil fuels to electricity for powering vehicles-advantages, issues, and other transportation options


S&T กับปาฏิหาริย์บนฝั่งแม่น้ำฮัน


การใช้ S&T พัฒนาเศรษฐกิจของชาติ: ตัวอย่างจากสิงคโปร์


มาถึงจุดนี้ได้อย่างไร?


การเป็นผู้นำตลาดของกระจกกอริลลา


เนเธอร์แลนด์กับเทคโนโลยีระดับโมเลกุลและนาโน


เบื้องหลังรางวัลจากการ R&D ผลึกเหลว


รถยนต์ไฟฟ้ากับระบบทำความเย็นแบบใหม่


เทคโนโลยีไมโครเวฟเพื่อชุมชนและ SME


ไมโครฟลูอิดิกส์...จากฟิสิกส์ของของไหลในท่อขนาดเล็กจิ๋วสู่นวัตกรรมการวินิจฉัยโรค


รางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมประจำปี 2015 ของ IOP


บทเรียนจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมการให้แสงสว่าง


รางวัลการประยุกต์ด้านฟิสิกส์เพื่ออุตสาหกรรม ประจำปี 2015


การทำงานด้านฟิสิกส์ : ทำไมไม่เลือกทั้งคู่


นักฟิสิกส์ที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ


รางวัล การประยุกต์ด้านฟิสิกส์เพื่ออุตสาหกรรม ประจำปี 2012 (Price for Industrial Applications of Physics)


รางวัล การประยุกต์ด้านฟิสิกส์เพื่ออุตสาหกรรม ประจำปี 2010 (Price for Industrial Applications of Physics)


บทความทั้งหมด