ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ - ThEP Center

 

ที่ตั้ง: อาคารเทคโนโลยีไอออนบีม 2 ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

การเดินทางจากสนามบินเชียงใหม่

 

แผนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


(Click ที่ภาพเพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่)