ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปและวิเทศสัมพันธ์

3 กรกฎาคม 2562

ตามที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปและวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562 ... อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปและวิเทศสัมพันธ์

29 มิถุนายน 2562

ตามที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ... อ่านต่อ


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ประสงค์จะรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปและวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา หมดเขตรับสมัคร 29 มิถุนายน 2562 (ถึง 12.00 น.)

17 มิถุนายน 2562

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ประสงค์จะรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปและวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา หมดเขตรับสมัคร 29 มิถุนายน 2562 (ถึง 12.00 น.) ... อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์งานประชุมประจำปี 2562 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

9 เมษายน 2562

ประชาสัมพันธ์งานประชุมประจำปี2562 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ... อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัยและนวัตกรรม

15 กุมภาพันธ์ 2562

ตามที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 1 อัตรา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ... อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัยและนวัตกรรม

9 กุมภาพันธ์ 2562

ตามที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 1 อัตรา ... อ่านต่อ


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ประสงค์จะรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 1 อัตรา หมดเขตรับสมัคร 8 กุมภาพันธ์ 2562 (ถึง 15.00 น.)

15 มกราคม 2562

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ประสงค์จะรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 1 อัตรา หมดเขตรับสมัคร 8 กุมภาพันธ์ 2562 (ถึง 15.00 น.) ... อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักงานประสานงานส่วนหน้า)

10 กันยายน 2561

ตามที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักงานประสานงานส่วนหน้า) จำนวน 1 อัตรา เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ... อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักงานประสานงานส่วนหน้า)

4 กันยายน 2561

ตามที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สำนักงานประสานงานส่วนหน้า) จำนวน 1 อัตรา ... อ่านต่อ


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ประสงค์จะรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา หมดเขตรับสมัคร 31 สิงหาคม 2561 (ถึง 15.00 น.)

26 กรกฎาคม 2561

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ประสงค์จะรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานประสานงานส่วนหน้า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา หมดเขตรับสมัคร 31 สิงหาคม 2561 (ถึง 15.00 น.) ... อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปและวิเทศสัมพันธ์

25 มิถุนายน 2561

ตามที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปและวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ... อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปและวิเทศสัมพันธ์

20 มิถุนายน 2561

ตามที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ... อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (วุฒิปริญญาโท)

15 มิถุนายน 2561

ตามที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ... อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัยและนวัตกรรม

5 มิถุนายน 2561

ตามที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา ... อ่านต่อ


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ประสงค์จะรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปและวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา หมดเขตรับสมัคร 20 มิถุนายน 2561 (ถึง 15.00 น.)

31 พฤษภาคม 2561

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ประสงค์จะรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปและวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา หมดเขตรับสมัคร 20 มิถุนายน 2561 (ถึง 15.00 น.) ... อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัยและนวัตกรรม

31 พฤษภาคม 2561

ตามที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา และ เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา ... อ่านต่อ


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ประสงค์จะรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัยและนวัตกรรม

17 พฤษภาคม 2561

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ประสงค์จะรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา และ เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (วุฒิปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา ... อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี

15 พฤษภาคม 2561

ตามที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีจำนวน 1 อัตรา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ... อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่บัญชี

11 พฤษภาคม 2561

ตามที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา ... อ่านต่อ


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ประสงค์จะรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา

1 พฤษภาคม 2561

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ประสงค์จะรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา หมดเขตรับสมัคร 11 พฤษภาคม 2561 (ถึง 15.00 น.) ... อ่านต่อ


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ประสงค์จะรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 1 อัตรา

26 เมษายน 2561

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ประสงค์จะรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 1 อัตรา หมดเขตรับสมัคร 11 พฤษภาคม 2561 (ถึง 15.00 น.) ... อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์งานประชุมประจำปี2561 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

9 เมษายน 2561

ประชาสัมพันธ์งานประชุมประจำปี2561 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ... อ่านต่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สื่อสารวิทยาศาสตร์

27 กุมภาพันธ์ 2561

ตามที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ... อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและวิเทศสัมพันธ์

9 กุมภาพันธ์ 2561

ตามที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและวิเทศสัมพันธ์จำนวน 1 อัตรา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ... อ่านต่อ


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ประสงค์จะรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารวิทยาศาสตร์ (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา

6 กุมภาพันธ์ 2561

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ประสงค์จะรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารวิทยาศาสตร์ (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา หมดเขตรับสมัคร 23 กุมภาพันธ์ 2561 ... อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและวิเทศสัมพันธ์

5 กุมภาพันธ์ 2561

ตามที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา ... อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ COMSOL Multiphysics Software & Hands-On Workshops

16 มกราคม 2561

ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และบริษัท iMath (สิงคโปร์) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ COMSOL Multiphysics Software & Hands-On Workshops ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 ... อ่านต่อ


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ประสงค์จะรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปและวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา หมดเขตรับสมัคร 2 กุมภาพันธ์ 2561

16 มกราคม 2561

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ประสงค์จะรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปและวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา หมดเขตรับสมัคร 2 กุมภาพันธ์ 2561 ... อ่านต่อ


สัมภาษณ์นักฟิสิกส์ควอนตัมไทยรุ่นใหม่

9 มกราคม 2561

บิดาของวิชากลศาสตร์ควอนตัม(Quantum Mechanics) อย่าง Max Planck ก็ดี หรือนักฟิสิกส์ที่ช่วยพัฒนาต่อๆมาอย่าง Max Born, Werner Heisenberg, Erwin Schrodinger หรือ Paul Dirac ก็ดี ทำงานค้นคว้าของท่านก็เพื่อความรู้บริสุทธิ์เป็นการพยายามอธิบายปรากฏการณ์ในธรรมชาติบางอย่างที่วิชาฟิสิกส์แบบดั้งเดิม (Classical Physics) ไม่สามารถให้คำตอบได้ เช่นเรื่องสเปกตรัมแสงของอะตอมต่างๆ ... อ่านต่อ


กำเนิดดาวนิวตรอน --- ดาวควอนตัมประหลาด

20 ตุลาคม 2560

ในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 มีการประกาศการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงที่เกิดจากการชนกันของดาวนิวตรอนของทีมนักวิจัยจาก LIGO เจ้าเก่า วันนี้เลยอยากจะพาทุกท่านดำดิ่งลึกลงไป ณ ใจกลางของดาวมวลมาก เพื่อดื่มด่ำทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกำเนิด "ดาวนิวตรอน ... อ่านต่อ


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมระดมสมอง Consultant Meeting

3 สิงหาคม 2560

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมระดมสมอง Consultant Meeting เพื่อพัฒนาโปรแกรมวิจัยใหม่ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ... อ่านต่อ


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมตอบแบบสอบถามโครงการวิจัยใหม่ ปีงบประมาณ 2562 และ 2563

5 มิถุนายน 2560

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ขอเชิญชวนนักวิจัยและท่านที่สนใจเข้าร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยใหม่ ปีงบประมาณ 2562 และ 2563 ... อ่านต่อ


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน

28 เมษายน 2560

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ขอเชิญชวนนักวิจัยและท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน Siam Physics Congress 2017 ... อ่านต่อ


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน

28 มีนาคม 2560

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน The joint international conference incorporating the 3rd International Conference of Low Carbon Asia and Beyond (ICLCA 2017) and the 6th Annual Meeting of the Low Carbon Asia Research Network (LoCARNet) ... อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารวิทยาศาสตร์

16 มีนาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารวิทยาศาสตร์ ... อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารวิทยาศาสตร์

20 กุมภาพันธ์ 2560

ตามที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารวิทยาศาสตร์ (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา ... อ่านต่อ


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ประสงค์จะรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารวิทยาศาสตร์ (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา หมดเขตรับสมัคร 17 กุมภาพันธ์ 2560

24 มกราคม 2560

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ประสงค์จะรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารวิทยาศาสตร์ (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา หมดเขตรับสมัคร 17 กุมภาพันธ์ 2560 ... อ่านต่อ


เชิญชวนเสนอโครงการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561

28 กันยายน 2559

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ขอเชิญชวนผู้สนใจ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยแก่สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ... อ่านต่อ


ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน The 1st Japan-Thailand Workshop on Numerical and Experimental Approaches to Nonlinear Problems

2 สิงหาคม 2559

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน The 1st Japan-Thailand Workshop on Numerical and Experimental Approaches to Nonlinear Problems ... อ่านต่อ


ลงทะเบียนห้องปฎิบัติการวิจัย

22 กรกฎาคม 2559

ลงทะเบียนห้องปฎิบัติการวิจัย ... อ่านต่อ


แผ่นพับประชาสัมพันธ์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

10 มิถุนายน 2559

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ... อ่านต่อ


เครื่องเร่งอนุภาค: การกำเนิดและการใช้งานเชิงฟิสิกส์และประยุกต์เพื่อสังคมไทย

25 กุมภาพันธ์ 2559

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ขอแนะนำหนังสือ "เครื่องเร่งอนุภาค: การกำเนิดและการใช้งานเชิงฟิสิกส์และประยุกต์เพื่อสังคมไทย" ซึ่งเป็นเรื่องราวของเครื่องเร่งอนุภาคที่ออกแบบสร้างและ/หรือติดตั้งโดยนักฟิสิกส์และวิศวกรไทย ... อ่านต่อ


เชิญชวนร่วมงานเสวนาวิชาการ

26 มกราคม 2559

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ "หนึ่งร้อยปี ทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไป" ... อ่านต่อ


การเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและการเข้ารับการทดสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์

20 พฤศจิกายน 2558

การเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและการเข้ารับการทดสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ... อ่านต่อ


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ประสงค์จะรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา หมดเขตรับสมัคร 19 พฤศจิกายน 2558

4 พฤศจิกายน 2558

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ประสงค์จะรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา หมดเขตรับสมัคร 19 พฤศจิกายน 2558 ... อ่านต่อ


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่งบัญชี

3 พฤศจิกายน 2558

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่งบัญชี ... อ่านต่อ


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่งบัญชี

4 กันยายน 2558

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่งบัญชี ... อ่านต่อ


ขอเชิญชวนร่วมงาน The 4th Particle Physics School in South-East Asia

28 พฤษภาคม 2558

ศุนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักวิจัยและบุคลากรที่สนใจ ร่วมงาน The 4rd Particle Physics School in South-East Asia ... อ่านต่อ


การประชุมประจำปีศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ 2558

11 พฤษภาคม 2558

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ได้กำหนดจัดงานประชุมประจำปี 2558 เรื่อง "Consultant Meeting on 2nd Phase Research Programme of Thep Center" ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 ... อ่านต่อ


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ประสงค์จะรับสมัครงาน ตำแหน่ง Research Support Assistant Officer จำนวน 1 อัตรา

1 พฤษภาคม 2558

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ประสงค์จะรับสมัครงาน ตำแหน่ง Research Support Assistant Officer จำนวน 1 อัตรา ... อ่านต่อ


การจัดสัมมนา เรื่อง การใช้ลำไอออนและพลาสมาสำหรับเทคโนโลยีชีวภาพ วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558

9 เมษายน 2558

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ได้กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “การใช้ลำไอออนและพลาสมาสำหรับเทคโนโลยีชีวภาพ” ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ... อ่านต่อ


การจัดสัมมนา เรื่อง การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบแข็งยิ่งยวดสำหรับอุตสาหกรรมไทย วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558

2 เมษายน 2558

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ได้กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบแข็งยิ่งยวดสำหรับอุตสาหกรรมไทย” ในวันที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ณ ห้องเทา-ทอง 2 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการระดมสมองเกี่ยวกับทิศทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเคลือบแข็งยิ่งยวด ... อ่านต่อ


การจัดสัมมนา เรื่อง วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกโครงสร้างนาโนฟิล์มบาง วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558

11 มีนาคม 2558

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ได้กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกโครงสร้างนาโนฟิล์มบาง (Thin-Film Nanostructured Thermoelectric Materials) ในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ชั้น 1 อาคารโยธี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร โดยวัตถุประสงค์ ... อ่านต่อ


การจัดสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปฟิสิกส์ศึกษาอย่างยั่งยืน วันที่ 21-22 มีนาคม 2558

3 มีนาคม 2558

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ได้กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “การปฏิรูปฟิสิกส์ศึกษาอย่างยั่งยืน ” วันที่ 21-22 มีนาคม 2558 ณ ห้อง P603 ชั้น 6 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการวิจัยด้านฟิสิกส์ศึกษา ... อ่านต่อ


การจัดสัมมนา Consultant Meeting เรื่อง โปรแกรมวิจัย Magnetic Materials วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558

3 มีนาคม 2558

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ได้กำหนดจัดสัมมนา Consultant Meeting เรื่อง “โปรแกรมวิจัย Magnetic Materials” วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ขั้น 1 อาคารโยธี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพมหานคร โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ด้านวัสดุและเทคโนโลยีแม่เหล็กตามแผนงานวิจัยภายใต้โปรแกรมวิจัย Magnetic Materials และ ... อ่านต่อ


การจัดสัมมนา เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีอินเตอร์เฟียร์โรเมทรีเชิงอะตอม วันที่ 7-9 เมษายน 2558

18 กุมภาพันธ์ 2558

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ได้กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีอินเตอร์เฟียร์โรเมทรีเชิงอะตอม” ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2558 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อระดมสมองนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทิศทางการวิจัยและ ... อ่านต่อ


การจัดสัมมนา เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558

3 กุมภาพันธ์ 2558

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ได้กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์” ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อระดมสมองนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทิศทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพของ ... อ่านต่อ


Siam Physics Congress 2015

9 ธันวาคม 2557

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน Siam Physics Congress 2015, Centennial of General Relativity, 80th year of Thai Physics graduate. ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2558 ณ โซฟีเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท ... อ่านต่อ


ขอเชิญชวนเยี่​ยมชมบู้ทขอ​งศูนย์ความ​เป็นเลิศด้​านฟิสิกส์ไ​ด้ในงานสัป​ดาห์วิทยาศ​าสตร์

13 สิงหาคม 2557

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์จัดนิทรรศการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระหว่างวันที่ 18 -20 สิงหาคม 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา นักวิจัยและบุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชมบู้ทของศูนย์ ฯ ... อ่านต่อ


ค่ายฝึกอบรมแบบเข้ม “โครงสร้างเชิงทฤษฎีในวิชาฟิสิกส์ขั้นต้น” รุ่นที่ 1

19 มิถุนายน 2557

เป็นโครงการเข้าค่ายแบบเข้มข้น 6 วัน ทั้งภาคทฤษฎีและการทดลอง รับสมัครครู อาจารย์ และผู้สอนวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ... อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง “การปรับปรุงผิวโลหะแผ่นเรียบด้วยเทคนิคการเคลือบในสุญญากาศ” วันที่ 22 เมษายน 2557 ณ ห้องเทา-ทอง 1 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

11 เมษายน 2557

การปรับปรุงผิวแผ่นนสเตนเลสหรือโลหะแผ่นเรียบด้วย “การเคลือบในสุญญากาศ” (Vacuum Deposition) เพื่อให้มีสีที่สวยงามหรือมีสมบัติตามต้องการกำลังได้รับความสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิค PVD เนื่องจากเป็นการเคลือบที่ให้ชั้นเคลือบคุณภาพสูง อีกทั้งไม่มีการใช้สารละลายเคมีในกระบวนการเคลือบจึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม ... อ่านต่อ


ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องอบไมโครเวฟสำหรับผลิตผลทางการเกษตร ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557

14 มีนาคม 2557

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ภาคเหนือ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เครื่องอบไมโครเวฟสำหรับผลิตผลทางการเกษตร" ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 ... อ่านต่อThe 3rd Particle Physics School in South East Asia

28 กุมภาพันธ์ 2557

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ High Energy Accelerator Research Organization จัดงาน The 3rd Particle Physics School in South East Asia ... อ่านต่อ