ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปและวิเทศสัมพันธ์

3 กรกฎาคม 2562

 

              ตามที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ได้ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปและวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา 


 
             บัดนี้ คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปและวิเทศสัมพันธ์ ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน

 

             ศูนย์ฯ ขอแจ้งว่าผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฎิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปและวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ฯ

 

 

นางสาว จิรภิญญา วิยานัน

 

โดยเริ่มปฎิบัติงาน วันที่ 15 กรกฏาคม 2562 ณ สำนักงานกลางศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

ศูนย์ฯ ขอแจ้งว่าผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับสำรอง

 

นางสาว อัญยมณี ขัตติยะ