เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม เรื่อง การเคลือบในสูญญากาศกับการประยุกต์ทางอุตสาหกรรม

19 สิงหาคม 2556

 

 

        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การเคลือบในสูญญากาศกับการประยุกต์ทางอุตสาหกรรม" วันที่ 4 กันยายน 2556 ณ ห้องเทา-ทอง 1 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

 

หากสนใจสามารถรับรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ ที่นี่

 

และรับใบสมัครกดคลิ๊ก ที่นี่