แนะนำโครงการร่วม US-CERN-Japan-Russia Accelerator School

30 พฤษภาคม 2556

 

 

        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ขอแนะนำโครงการดี ๆ ที่เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และนักวิจัยที่มีความสนใจเกี่ยวกับเครื่องเร่งอนุภาค ซึ่งเป็นโครงการที่ผู้เข้าร่วมจะได้พบกับนักวิจัยชั้นนำจากทั่วโลก ภายใต้โครงการร่วม US-CERN-Japan-Russia Accelerator School ในหัวข้อ Introduction to Particle Accelerators ณ เมือง Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23-31 ตุลาคม 2556 โดยระหว่างกิจกรรมจะมีการบรรยายเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องเร่งอนุภาคสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้เริ่มต้น รวมไปถึงวิศวกรในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยหัวข้อในการบรรยายได้คัดเลือกมาจากแม่เหล็กไฟฟ้าและพลศาสตร์ของลำอนุภาคระดับพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอนุภาค

         และที่สำคัญผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามและปรึกษาหารือกับนักวิจัยชั้นนำได้อย่างเต็มที่เพราะที่พักจัดอยู่ในบริเวณเดียวกัน

หากสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www-conf.kek.jp/accschool/index.html