ขอแสดงความยินดีแก่ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2560

31 กรกฎาคม 2560

 

 

           เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม C โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าวรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2560  โดยคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ “ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล” จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 

 

 

 

 

           ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เดวิด รูฟโฟโล ผู้ริเริ่มงานวิจัยด้านฟิสิกส์อวกาศในประเทศไทยมานานกว่า 25 ปี มีความเชี่ยวชาญด้านกรรมมันตรังสีรอบโลก ทั้งยังเป็นผู้พัฒนาความรู้เกี่ยวกับรังสีคอสมิกได้เผยว่า ขณะที่ศึกษาระดับปริญญาเอกที่ University of Chicago เกิดความรู้สึกว่าอยากนำความรู้ที่เรียนมาทำประโยชน์เพื่อสังคม ประกอบกับในขณะนั้นประเทศไทยยังมีการศึกษาวิจัยด้านฟิสิกส์น้อย จึงตั้งใจมาสอนฟิสิกส์ให้กับนักเรียน นิสิตและนักศึกษา พร้อมทั้งริเริ่มทำการวิจัยด้านฟิสิกส์อวกาศในประเทศไทยไปด้วย โดยเป็นแกนนำในการสร้างทีมนักวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อจัดตั้งสถานีตรวจวัดนิวตรอนสิรินธร ณ ยอดดอยอินทนน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีตรวจวัดนิวตรอนประมาณ 40 แห่งทั่วโลก และพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่จากมหาวิทยาลัยเดลาแวร์จนเป็นสถานีแห่งแรกของโลกที่สามารถตรวจวัดพลังงานของรังสีคอสมิกต่อเวลาได้ ด้านการพัฒนาต่อยอดการวิจัยเรื่องรังสีคอสมิกนั้น ตั้งเป้าจะศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในระดับโลก โดยในขณะนี้กำลังสนใจเรื่องความเกี่ยวข้องของรังสีคอสมิกกับสภาพอากาศทั่วโลก