ประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครนักวิจัยรุ่นเยาว์ชาวไทยทุกสาขา เพื่อให้ทุนไปทำวิจัยระยะสั้นที่ประเทศฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2557

1 ตุลาคม 2556

 

 

โดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเปิดรับสมัครนักวิจัยรุ่นเยาว์ชาวไทยทุกสาขา เพื่อให้ทุนไปทำวิจัยระยะสั้นที่ประเทศฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2557 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2556 รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการและใบสมัครอยู่ในเอกสารแนบ หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ fellowships@francothai-science.org

 

ดาวน์โหลด รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

 

ดาวน์โหลด ใบสมัคร คลิ๊กที่นี่