ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น ประเภทอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก สออ. ประเทศไทย

11 พฤศจิกายน 2556

 

 

        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์  ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ. ประเทศไทย (ASAIHL-Thailand Award) พ.ศ. 2556 ประเภทอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย)