ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ The 3rd Particle Physics School in South-East Asia ระหว่างวันที่ 9-15 มีนาคม 2557

2 ธันวาคม 2556

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ The 3rd Particle Physics School in South-East Asia ระหว่างวันที่ 9-15 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ppssea.kek.jp/2013/index.html