ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd AGRC 2014

11 ธันวาคม 2556

 

 

        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ขอเชิญชวนนักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd AGRC 2014 (The 2nt ASEAN Plus Three Graduate Research Congress and The 2nd Forum of the Deans of ASEAN Plus Three Graduate Schools)โดยภายในงานจะเกี่ยวข้องกับงานวิจัย ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

  1. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  2. วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี
  3. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  4. มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การศึกษาและสิ่งแวดล้อม

        ซึ่งจะจัดขึ้น ณ S31 Sukhumvit Hotel กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2557 โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานแบบ oral หรือ poster presentation ได้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2556

 

        สามารถดูรายละเอียดการลงทะเบียน และการนำเสนอผลงานใน website AGRC http://www.grad.mahidol.ac.th/2AGRC/index.php