ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เดวิด รูฟโฟโล ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของ บัณฑิตยสถานวิทยาศาสตร์แห่งโลก จาก The World Academy of Sciences (TWAS)

18 ธันวาคม 2556

 

 

        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.เดวิด รูฟโฟโล (David John Ruffolo) หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์ดาราศาสตร์และอวกาศ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ และอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของบัณฑิตยสถานวิทยาศาสตร์แห่งโลก จาก The World Academy of Sciences (TWAS) ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์จากประเทศไทยเพียงคนเดียว ในรอบ 18 ปี

        ศาสตราจารย์ ดร.เดวิด รูฟโฟโล เรียนจบปริญญาเอกจาก The University of Chicago มีความเชี่ยวชาญทางด้านฟิสิกส์ดาราศาสตร์ (Astrophysics) และฟิสิกส์อวกาศ (Space Physics) โดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่แล้วเป็นจำนวนมาก ส่วน The World Academy of Sciences (TWAS) ได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2526 โดยการริเริ่มของศาสตราจารย์ Abdus Salam นักฟิสิกส์ทฤษฎีชาวปากีสถานที่ได้รับรางวัลโนเบลฟิสิกส์ประจำปีพ.ศ. 2522 เดิมนั้นชื่อว่า Third World Academy of Sciences ต่อมาในปีพ.ศ. 2547 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น The Academy of Sciences for the Developing World และในปีพ.ศ. 2555 ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น The World Academy of Sciences TWASเป็นองค์กรอิสระ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศกำลังพัฒนา ปัจจุบัน TWAS อยู่ในความอุปถัมภ์และกำกับดูแลขององค์กรการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ภายในบริเวณเดียวกับ Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP) ที่เมือง Trieste ประเทศอิตาลี