นักศึกษาปริญญาเอกไทยร่วมทำลายสถิติโลกกับทีมนักฟิสิกส์นิวซีแลนด์

2 มกราคม 2557

 

 

        ศูนย์ความเป็นเลศด้านฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิมลพรรณ ส้มเพ็ชร นักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิชาฟิสิกส์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักศึกษาในสังกัดห้องปฏิบัติการวิจัยทัศนศาสตร์เชิงอะตอมควอนตัม ที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ โดยมี ดร.วรานนท์ อนุกูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ทั้งนี้นางสาวพิมลพรรณนักศึกษาในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เป็นหนึ่งในคณะผู้วิจัยร่วมกับห้องปฏิบัติการวิจัยฟิสิกส์อะตอม แห่งมหาวิทยาลัยโอทาโก ประเทศนิวซีแลนด์ (Atomic Physics Laboratory, The University of Otago) ซึ่งมี Dr. Mikkel F. Andersen เป็นหัวหน้าทีม และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงการเตรียมอะตอมเดี่ยวเย็นที่เป็นกลางทางไฟฟ้า (cold neutral single atom) ให้มีประสิทธิภาพการเกิดอะตอมเดี่ยวสูงสุด ด้วยเลเซอร์ปรับคลาดน้ำเงิน (blue detuned laser) โดยเพิ่มขึ้นเป็น 91% จากเดิมที่เคยทำกันได้เพียง 83% และเป็นครั้งแรกของโลกที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของการเกิดอะตอมเดี่ยวจากการเตรียมโดยใช้แสงปรับคลาดแดง (red detuned light) ได้สูงถึง 63% ซึ่งมากกว่าประสิทธิภาพแบบสุ่มที่สามารถทำได้เพียง 50% เท่านั้น อีกทั้งยังเป็นครั้งแรกที่มีการศึกษาการชนกันของอะตอมอย่างละเอียด โดยทำการศึกษาการชนกันของอะตอมเดี่ยวสองอะตอมโดยตรง

 

        ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ P. Sompet, A. V. Carpentier, Y. H. Fung, M. McGovern, and M. F. Andersen, “Dynamics of two atoms undergoing light assisted collisions in an optical microtrap,” Phys. Rev. A, 88, 051401(R) (2013) หรือ สอบถามที่ ดร.วรานนท์ อนุกูล (โทร.: +66 53 942 650 ต่อ 118, E-mail : waranont@qaocmu.org, Website : http://qaocmu.org)