รางวัลเหรียญดิแรคของ ICTP ประจำปี พ.ศ. 2557

18 สิงหาคม 2557

 

        รางวัลเหรียญดิแรค (Dirac Medal) นี้ เป็นรางวัลที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติกับศาสตราจารย์ Paul Adrien Maurice Dirac (รูปที่ 1) นักฟิสิกส์ทฤษฎีชาวอังกฤษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของศตวรรษที่ 20 รางวัลนี้ที่เริ่มให้กันตั้งแต่เมื่อปีพ.ศ. 2528 จะมอบให้กับนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานโดดเด่นทางด้านฟิสิกส์ทฤษฎี โดยจะประกาศผลทุกวันที่ 8 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของศาสตราจารย์ดิแรค การดำเนินการคัดเลือกและประกาศผล จะรับผิดชอบโดยคณะกรรมการนานาชาติของสถาบัน Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP) ตั้งอยู่ที่เมือง Trieste ประเทศอิตาลี สถาบัน ICTP นี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2507 โดยศาสตราจารย์ Abdus Salam (รูปที่ 2) นักฟิสิกส์ทฤษฎีชาวปากีสถาน ผู้สนับสนุนหลักคือรัฐบาลอิตาลี องค์การ UNESCO และ IAEA มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะที่อยู่ในโลกที่สาม ศาสตราจารย์ ซาลามเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งของศาสตราจารย์ดิแรคที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และให้ความนับถืออาจารย์คนนี้มาก ผู้ที่ได้รับรางวัลนี้แต่ละคนจะได้รับเงิน 5,000 เหรียญสหรัฐ คู่กับเหรียญดิแรค (รูปที่ 3)

 

 

รูปที่ 1 ศาสตราจารย์ P. A. M. Dirac (พ.ศ. 2445-2527) ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปีพ.ศ. 2476 (http://saarikowski.wordpress.com/2009/05/22/paul-dirac/)

 

 

รูปที่ 2 ศาสตราจารย์ Abdus  Salam (พ.ศ. 2469-2539) ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปีพ.ศ. 2522 (http://blogs.tribune.com.pk/tag/abdus-salam/)

 

 

รูปที่ 3 เหรียญดิแรคของ ICTP (http://www3.imperial.ac.uk/newsandeventspggrp/imperialcollege/newssummary/news_9-8-2013-14-43-42)

 

        รางวัลเหรียญดิแรคของ ICTP ประจำปีพ.ศ. 2557 นี้ ได้มอบให้กับนักฟิสิกส์ทฤษฎี 3 คน ที่มีส่วนอย่างสำคัญในการพัฒนาทฤษฎีเส้นเชือก (String Theory)

1. ศาสตราจารย์ Ashoke Sen (รูปที่ 4) แห่งศูนย์วิจัย Harish-Chandra Research Institute (HRI) ที่เมืองอะลาฮาบัด (เมืองโกสัมพีในสมัยพุทธกาล) ในรัฐอุตตรประเทศของประเทศอินเดีย ศาสตราจารย์ Sen สนใจวิจัยเรื่องหลุมดำและสมมาตรของทฤษฎีเส้นเชือก ผลงานของท่านมีอิทธิพลมากต่องานวิจัยในแขนงนี้ ศาสตราจารย์ Sen เคยได้รับรางวัลต่างๆก่อนหน้านี้มาแล้วหลายรางวัล ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เช่น Fundamental Physics Prize ในปีพ.ศ. 2555 ซึ่งถือได้ว่าเป็นชาวเอเชียคนแรกที่เคยได้รับรางวัลนี้ ศาสตราจารย์ Sen ได้รับปริญญาเอกสาขาวิชาฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัย The State University of New York at Stony Brook ในสหรัฐอเมริกา

 

 

รูปที่ 4 ศาสตราจารย์ Ashoke Sen (http://methodwithmadness.blogspot.com/2012/08/my-congratulations-to-dr-ashoke-sen.html) ปัจจุบันมีอายุ 58 ปี

 

2. ศาสตราจารย์ Andrew Strominger (รูปที่ 5) แห่งภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่านเป็นผู้นำในการเปิดเผย geometry solutions ของทฤษฎีเส้นเชือก และต่อความเข้าใจหลุมดำที่ใช้ทฤษฎีแรงโน้มถ่วงควอนตัม (quantum gravity) มาอธิบาย ท่านและเพื่อนร่วมงานได้ค้นพบความสัมพันธ์เชิงคณิตศาสตร์ระหว่างสมการของ Navier-Stokes กับสมการของไอน์สไตน์ ศาสตราจารย์ Strominger ได้รับปริญญาเอกสาขาวิชาฟิสิกส์จากสถาบัน MIT ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการของศูนย์วิจัย Center for the Fundamental Laws of Nature ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ท่านเป็นหนึ่งในห้านักฟิสิกส์ทฤษฎีที่รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้รับรางวัล Fundamental Physics Prize ประจำปีพ.ศ. 2557 ซึ่งจะประกาศผลในวันที่ 5 พฤศจิกายน ศกนี้

 

 

รูปที่ 5 ศาสตราจารย์ Andrew Strominger (https://www.radcliffe.harvard.edu/people/andrew-strominger) ปัจจุบันมีอายุ 59 ปี

 

3. ศาสตราจารย์ Gabriele Veneziano (รูปที่ 6) นักฟิสิกส์ทฤษฎีแห่งศูนย์วิจัยเซิร์น (CERN) ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ [เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกทฤษฎี (Theory Division) ของ CERN ระหว่างปีพ.ศ. 2537-2540] และ ศาสตราจารย์ทางด้านอนุภาคมูลฐาน แรงโน้มถ่วง และเอกภพวิทยาของ College de France ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ท่านเป็นชาวอิตาลีโดยกำเนิด แต่เรียนจบปริญญาเอกสาขาวิชาฟิสิกส์จากสถาบัน Weizmann Institute of Science ในประเทศอิสราเอล ผลงานวิจัยของท่านที่ตีพิมพ์ในปีพ.ศ. 2511 เป็นจุดเริ่มต้นและรากฐานที่สำคัญของทฤษฎีเส้นเชือก ผลงานวิจัยต่อมาของท่านยังมีส่วนช่วยพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านฟิสิกส์ทฤษฎีอย่างมาก เช่นผลงานตีพิมพ์ของท่านในปีพ.ศ. 2534 ได้แสดงให้เห็นว่าแบบจำลอง Inflationary Cosmological Model สามารถถูกพิสูจน์ด้วยทฤษฎีเส้นเชือกได้อย่างไร ซึ่งเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะใช้ไขประตูเปิดสู่คำอธิบายถึงสภาวะการณ์ก่อนการบังเกิด Big Bang

 

 

รูปที่ 6 Dr. Gabriele Veneziano (http://www.college-de-france.fr/site/gabriele-veneziano/biographie.htm) ปัจจุบันมีอายุ 72 ปี

 

หมายเหตุ

1) รางวัล Fundamental Physics Prize จะทำการมอบโดยมูลนิธิ Fundamental Physics Prize ที่ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2555 โดยมหาเศรษฐีชาวรัสเซียชื่อ Yuri Milner อดีตนักฟิสิกส์ที่ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจจากการเป็นผู้ประกอบการทางด้านอินเตอร์เน็ต รางวัลนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะสนับสนุนและให้กำลังใจนักฟิสิกส์ที่ทุ่มเทค้นคว้าวิจัยองค์ความรู้รากฐานของธรรมชาติ ปัจจุบันถือเป็นรางวัลที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลก กล่าวคือ นักฟิสิกส์ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลคนละ 3ล้านเหรียญสหรัฐ Milner เคยกล่าวไว้ว่า “This intellectual quest to understand the universe really defines us as human beings.”

 

2) เกี่ยวกับทฤษฏีเส้นเชือก หรือ String Theory โปรดดูที่

    (ก) http://school.scimath.org/index.php?option=com_community&view=groups&task=viewbulletin&groupid=12&bulletinid=12&Itemid=76

    (ข) http://www.vcharkarn.com/varticle/315