ประกาศศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเคลือบแบบสปัตเตอร์โดยวิธีคัดเลือก

10 กรกฎาคม 2556

 

        ด้วยศูนย์ความเป็ฯเลิศด้านฟิสิกส์ จะดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเคลือบแบบสปัตเตอร์โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 รายการ 

        ศูนย์ฯ จึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอโดยรายละเอียดสามารถ ดาว์นโหลดจากที่นี่ โปรดคลิ๊กที่นี่