ประกาศผลการคัดเลือกจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเคลือบแบบสปัตเตอร์

1 สิงหาคม 2556

 

 

ผลการคัดเลือกสามารถคลิกดูได้จากที่นี่ 
http://www.thep-center.org/uploadfile/Images/index.pdf