เข้าสู่ระบบ (Login)

Remember me

สมัครใช้งาน

 

ตำแหน่ง / สถานภาพ
ข้อแนะนำสำหรับระบบการจองเพื่อขอรับบริการด้วยเทคนิค XPS แบบ online
1. ท่านสามารถกรอกรายเพื่อสมัครสมาชิกและจองคิวล่วงหน้าได้ผ่านระบบ online
2. ผู้ขอรับบริการสามารถตรวจสอบคิวของท่านได้เมื่อ login เข้าสู่ระบบ
3. ทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. หลังจากที่ได้ทำการจองแบบ online แล้ว ผู้ขอใช้บริการยังคงต้องส่งเอกสารบอรับบริการตามปกติจนกว่าระบบ online จะหมดช่วงทดสอบ